1
00:01:09,645 --> 00:01:14,645
<font color="#00FFFF">preklad mirinkat :)</font>

2
00:01:46,106 --> 00:01:48,094
Mäso na jedenie,
mäso na jedenie.

3
00:01:48,616 --> 00:01:50,091
Podarilo sa.

4
00:01:50,138 --> 00:01:54,098
Všetko sa podarilo, podarilo,
podarilo.

5
00:02:30,645 --> 00:02:32,385
Telo Kristovo.

6
00:02:42,125 --> 00:02:43,574
Telo Kristovo.

7
00:03:22,989 --> 00:03:24,706
Kde je to miesto?

8
00:03:29,760 --> 00:03:31,950
Nie.... nie je skutočné.

9
00:03:32,328 --> 00:03:34,297
- Je skutočné.
- Je v Benovej hlave.

10
00:03:34,359 --> 00:03:35,920
- Kde je ten kráter?
- V Benovej hlave.

11
00:03:35,922 --> 00:03:40,619
- Naveky vekov v Benovej hlave.
- Kde je ten kráter? Ben, je skutočný!

12
00:03:40,621 --> 00:03:43,267
Nie, nie. Je v Benovej hlave.

13
00:03:43,306 --> 00:03:44,533
- Povedz mi, kde je!
- Je v Benovej hlave.

14
00:03:44,535 --> 00:03:46,955
Je v tvojej hlave.

15
00:03:48,987 --> 00:03:50,159
Je v Benovej hlave.

16
00:03:50,161 --> 00:03:53,223
Nie, nie, nie, nie, nie.

17
00:03:53,325 --> 00:03:54,487
Nie, nie, nie.

18
00:03:54,526 --> 00:03:56,851
- Povedz mi, kde je.
- Je v Benovej hlave.

19
00:03:56,931 --> 00:03:58,797
Je v Benovej...
Je v Benovej hlave!

20
00:03:58,821 --> 00:04:00,388
Je v tvojej hlave!
Nie! Nie!

21
00:04:00,428 --> 00:04:03,533
- Povedz mi, kde je ten kráter!
- Nie, nie, nie! Nie! Nie!

22
00:04:03,747 --> 00:04:07,300
Je v tvojej hlave! Nie!
Poslal ťa sám diabol!

23
........