1
00:00:00,008 --> 00:00:01,486
Videli ste v Teen Wolf...

2
00:00:01,523 --> 00:00:03,323
Bola to jednoduchá
krádež a vražda.

3
00:00:03,358 --> 00:00:06,609
Bol umlátený k srmti
a napchatý do školskej ventilácie.

4
00:00:06,661 --> 00:00:08,027
Ghost Rideri, Wild Hunt.

5
00:00:08,079 --> 00:00:10,530
Nikdy som nepočul,
že by robili niečo s pamäťou.

6
00:00:10,532 --> 00:00:12,198
Čo do pekla je Stiles?

7
00:00:12,200 --> 00:00:13,717
Viem, že ma spútal niekto,

8
00:00:13,718 --> 00:00:15,200
kto chcel, aby
som zostala človekom.

9
00:00:15,203 --> 00:00:16,619
Čo ak nám všetkým
chýba tá istá osoba?

10
00:00:16,671 --> 00:00:18,254
Sedel priamo tu.

11
00:00:18,289 --> 00:00:20,039
Myslím, že som ho milovala.

12
00:00:22,911 --> 00:00:27,613
Sila. Schopnosť ovládať veci.

13
00:00:28,750 --> 00:00:31,784
Tento kov nemá
žiadne schopnosti.

14
00:00:31,836 --> 00:00:35,872
Je malý, slabý,
zanedbateľný.

15
00:00:35,924 --> 00:00:38,124
Môžeme to nejako zmeniť?

16
00:00:40,628 --> 00:00:42,011
Corey, čo myslíš?

17
00:00:43,298 --> 00:00:44,797
Môžeme pridať elektrinu.

18
00:00:45,717 --> 00:00:46,766
Presne.

19
00:00:48,470 --> 00:00:51,471
Zmeníme tento kus kovu

20
00:00:52,691 --> 00:00:53,856
na magnet.

21
00:00:54,642 --> 00:00:56,609
Teraz má silu.

22
00:00:56,644 --> 00:00:58,277
Teraz má vplyv

23
00:01:00,899 --> 00:01:01,948
nad inými vecami.

24
........