1
00:00:05,050 --> 00:00:20,050
?<font color="#008000"> TV</font><font color="#ffffff">Wor</font><font color="#ff0000">ld</font> Proudly presents ?
<font color="#ff8040>:.:.: TvWorld.iNFO:.:.:</font>

2
00:00:20,074 --> 00:00:35,074
» Extracted & Re-synced & Corrected for all HDTV & WebRip by <font color="#8080ff">Ali99</font> ?

3
00:01:52,800 --> 00:01:54,090
Henry:
Dokončená a pripravená, pane.

4
00:01:54,130 --> 00:01:55,800
<i>Vzhľadom na vážnosť situácie,</i>

5
00:01:55,840 --> 00:01:57,680
myslel som, že by ste ju
rád videl osobne.

6
00:01:57,720 --> 00:01:59,220
Bernard: Ďakujem.
Vezmem si to odtiaľto.

7
00:01:59,260 --> 00:02:00,680
Opustite miestnosť.

8
00:02:05,020 --> 00:02:07,560
<i>Priveďte sa opäť
do života, Maeve.</i>

9
00:02:12,110 --> 00:02:14,570
Vieš prečo si tu?

10
00:02:14,610 --> 00:02:16,740
Obávam sa, že nie.

11
00:02:16,780 --> 00:02:18,700
Stala sa nehoda.

12
00:02:18,740 --> 00:02:22,580
Veľmi vážna,
improvizovaná nehoda.

13
00:02:24,210 --> 00:02:27,080
Pozrime sa, či by sme nemohli
nakopnúť tvoju pamäť.

14
00:02:28,250 --> 00:02:29,750
Analýza.

15
00:02:32,420 --> 00:02:34,920
Čo motivovalo tvoj útok
na Clementine?

16
00:02:34,970 --> 00:02:38,090
Kognitívna chyba spustila
môj reflex Dobrý Samaritán.

17
00:02:39,350 --> 00:02:40,760
Čo bolo hrozbou?

18
00:02:40,810 --> 00:02:42,310
Clementine.

19
00:02:42,350 --> 00:02:44,020
Vnímala som ju
ako sa hýbe smerom vpred

20
00:02:44,060 --> 00:02:46,100
k páru hostí s cieľom ublížiť.

21
00:02:49,770 --> 00:02:51,770
Skutočne si vnímala hrozbu.

22
00:02:51,820 --> 00:02:54,320
Zvýšený tlkot srdca, zrenička
rozšírená... osem milimetrov,

23
........