1
00:00:00,908 --> 00:00:04,523
- <i>V minulých dílech...</i>
- Je to obyčejná loupežná vražda.

2
00:00:04,558 --> 00:00:07,809
Umlátili ho k smrti a nacpali ho
do vzduchového potrubí ve škole.

3
00:00:07,861 --> 00:00:11,730
- Přízrační jezdci, Divoký hon.
- Nevím o tom, že by <i>někomu měnili paměť.</i>

4
00:00:11,732 --> 00:00:13,398
Co je sakra „Stiles“?

5
00:00:13,400 --> 00:00:16,400
Vím, že mě někdo připoutal
<i>a chtěl, abych zůstala člověkem.</i>

6
00:00:16,403 --> 00:00:17,819
Co když nám všem chybí ten samý člověk?

7
00:00:17,871 --> 00:00:19,454
Seděl přesně tady.

8
00:00:19,489 --> 00:00:21,239
Myslím, že jsem ho milovala.

9
00:00:23,811 --> 00:00:28,513
Síla. Schopnost ovládat věci.

10
00:00:29,650 --> 00:00:32,684
Tento kov nemá žádnou sílu.

11
00:00:32,736 --> 00:00:36,772
Je malý, slabý, bezvýznamný.

12
00:00:36,824 --> 00:00:39,024
Můžeme to něčím změnit?

13
00:00:41,528 --> 00:00:42,911
Corey? Povídej.

14
00:00:44,198 --> 00:00:45,697
Můžeme přidat elektřinu.

15
00:00:46,617 --> 00:00:49,166
Přesně tak.

16
00:00:49,167 --> 00:00:52,371
Změníme tenhle kovový kolík

17
00:00:53,591 --> 00:00:54,756
v magnet.

18
00:00:55,542 --> 00:00:57,509
Teď už má sílu.

19
00:00:57,544 --> 00:00:59,377
Teď už má vliv...

20
00:01:01,799 --> 00:01:02,848
na ostatní.

21
00:01:41,422 --> 00:01:43,088
Jste v pořádku, pane Douglasi?

22
00:01:46,293 --> 00:01:47,926
Je to jenom kašel.

23
00:01:51,598 --> 00:01:53,565
Kde jsme to byli?

24
00:01:56,186 --> 00:01:58,654
Jistě. Teď máme elektřinu

........