1
00:00:00,023 --> 00:00:01,790
V minulých dílech jste viděli...

2
00:00:01,825 --> 00:00:03,575
Lukas všechno viděl.

4
00:00:04,628 --> 00:00:06,094
Viděl jsem tu zbraň.

5
00:00:08,046 --> 00:00:10,123
- Nevěříš mi, že?
- Planý poplach.

6
00:00:10,148 --> 00:00:12,448
- Ukázalo se, že žádná zbraň není.
- Musíš se omluvit.

7
00:00:12,485 --> 00:00:14,618
Za ty lži, že Lukas
byl svědkem vraždy,

8
00:00:14,654 --> 00:00:15,886
že sis vymyslel tu zbraň.

9
00:00:15,922 --> 00:00:17,488
Chci, abyste mě přemístili.

10
00:00:17,523 --> 00:00:19,056
Už tady nemohu bydlet.

11
00:00:19,091 --> 00:00:21,170
Helen a Gabe Philipa vracejí.

12
00:00:21,195 --> 00:00:23,086
- Odchází.
- Philip nelhal.

13
00:00:23,111 --> 00:00:24,562
Byl jsem v té chatě.

14
00:00:24,597 --> 00:00:26,568
Jen si potřebuji potvrdit,
že Mithat byl zodpovědný

15
00:00:26,593 --> 00:00:27,732
za tu přestřelku v chatě.

16
00:00:27,792 --> 00:00:29,233
Případ je uzavřen, Helen.

17
00:00:29,268 --> 00:00:30,847
Je mrtvý.

18
00:00:31,729 --> 00:00:33,595
Chci, aby ses o Jayka postarala.

19
00:00:33,620 --> 00:00:34,738
Slib mi to.

20
00:00:52,892 --> 00:00:54,792
Začneme od začátku.

21
00:00:54,827 --> 00:00:59,081
Chci, abys sis přesně vzpomněl,
co se stalo v chatě.

22
00:00:59,714 --> 00:01:01,498
Ok.

23
00:01:03,651 --> 00:01:06,337
Nahraji si to,
takže můžeš říkat co chceš.

24
00:01:06,372 --> 00:01:07,659
Cokoli na co si vzpomeneš.

25
........