1
00:00:09,500 --> 00:00:13,620
Po staletí, lidé považují rostliny

2
00:00:13,620 --> 00:00:17,380
jen jako výtvor Boha a
někteří tomu stále věří.

3
00:00:17,380 --> 00:00:21,020
Jejich rozmanitost neměla
žádný lidský řád.

4
00:00:21,020 --> 00:00:26,140
Rostliny tady byly, aby byly
oslavované, ne zpochybňované.

5
00:00:26,140 --> 00:00:31,940
Jako botanik, chápu, jak jsou
rostliny seskupeny do druhů.

6
00:00:31,940 --> 00:00:37,660
A přesto, před 300 lety, tento jednoduchý
koncept byl velmi kontroverzní.

7
00:00:39,940 --> 00:00:44,540
Dotazy na zákony přírody
byly jako ptát se na Boha.

8
00:00:46,860 --> 00:00:49,020
Na konci 17. století,

9
00:00:49,020 --> 00:00:54,060
vědecké bádání začalo
narušovat náboženskou jistotu.

10
00:00:54,060 --> 00:01:00,180
Nová disciplína botanika přemýšlela
o rostlinách novými způsoby.

11
00:01:01,780 --> 00:01:06,300
Co botanici hledali a stále hledají,

12
00:01:06,300 --> 00:01:09,340
je to, jak svět rostlin do sebe zapadá,

13
00:01:09,340 --> 00:01:13,580
pochopení, co se vztahuje k čemu.

14
00:01:15,420 --> 00:01:19,300
Seskupení rostlin je to, co my
botanici nazýváme "klasifikace."

15
00:01:19,300 --> 00:01:23,340
Nejde o to, usnadňovat si život,
i když by to bylo hezké,

16
00:01:23,340 --> 00:01:27,500
je to o odhalování
přirozeného řádu světa.

17
00:01:33,300 --> 00:01:38,220
Klasifikace rostlin je
základem vědy botaniky.

18
00:01:38,220 --> 00:01:42,300
Průkopničtí botanici se ve
skutečnosti snažili vymyslet systém,

19
00:01:42,300 --> 00:01:47,660
kde by znalosti mohly být
předány budoucím generacím.

20
00:01:47,660 --> 00:01:50,260
A začali si představovat svět

21
00:01:50,260 --> 00:01:54,820
kde by mohly být vytvořené
větší, lepší, silnější rostliny.

22
........