1
00:00:01,655 --> 00:00:06,462
Stateční bojovníci,
dnes začíná naše poslání

2
00:00:06,562 --> 00:00:08,828
na záchranu našeho domova!

3
00:00:08,830 --> 00:00:10,797
- Kouzelná truhla.
- Ano.

4
00:00:10,799 --> 00:00:14,601
Naše milovaná svatyně
byla určena k demolici.

5
00:00:14,603 --> 00:00:16,770
Tak zamávejte svými podložkami,

6
00:00:16,772 --> 00:00:18,505
taste svá pera

7
00:00:18,507 --> 00:00:23,677
a sbírejte podpisy,
které potřebuji, abych se stal

8
00:00:23,679 --> 00:00:27,147
ve volbách v západní Altadenii
radním.

9
00:00:28,950 --> 00:00:29,749
Vážně, lidi, jděte.

10
00:00:29,751 --> 00:00:30,717
Je to Den díkůvzdání.

11
00:00:30,719 --> 00:00:31,985
Řekl jsem, že pomůžu

12
00:00:31,987 --> 00:00:33,353
prostřít stůl, tak prosím.

13
00:00:35,524 --> 00:00:36,556
Co to sakra je?

14
00:00:36,558 --> 00:00:39,192
Cabe. Cabe!

15
00:00:39,194 --> 00:00:41,728
Přišel jsi mi pomoct získat
podpisy pro mou kampaň?

16
00:00:41,730 --> 00:00:44,297
Ne, jsem tady, abych pomohl Paige
sehnat brambory k večeři,

17
00:00:44,299 --> 00:00:46,132
kterou si necháš ujít,
protože si hraješ

18
00:00:46,134 --> 00:00:47,767
v přestrojení s přáteli.

19
00:00:48,203 --> 00:00:49,936
Kruci, člověče, kolik ti je?

20
00:00:50,138 --> 00:00:54,007
Jsem Dyfrost Moudrý
a zažil jsem 50 zim.

21
00:00:55,009 --> 00:00:55,842
Odejdi.

22
00:00:58,046 --> 00:01:01,081
Dítě, hlupáci oblečení v županu
své matky,

23
00:01:01,083 --> 00:01:05,318
........