1
00:00:01,580 --> 00:00:04,580
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:05,050 --> 00:00:07,050
Bude mi chybět moje sestra.

3
00:00:07,050 --> 00:00:09,060
Je mým srdcem i duší.

4
00:00:09,060 --> 00:00:11,050
Abyste na něčem
takovém mohla pracovat,

5
00:00:11,050 --> 00:00:12,100
musí to být osobní.

6
00:00:12,100 --> 00:00:14,110
Abychom se sem dostali,
letěli jsme dál,

7
00:00:14,110 --> 00:00:16,070
než kdy kdo jiný.

8
00:00:16,070 --> 00:00:19,070
Ale když jsme vstupovali
do atmosféry Marsu,

9
00:00:19,070 --> 00:00:21,060
bylo to, jako by
nás chtěla odstrčit.

10
00:00:21,060 --> 00:00:24,080
Zážeh pomocných raket.

11
00:00:26,100 --> 00:00:29,080
A po přistání bylo to
odstrkování ještě silnější.

12
00:00:29,080 --> 00:00:30,140
Jak je na tom Ben?

13
00:00:32,110 --> 00:00:34,120
Jak moc jsme přestřelili?

14
00:00:34,120 --> 00:00:36,130
O 75,3 km.

15
00:00:36,130 --> 00:00:38,080
No tak, napravíme to.

16
00:00:38,080 --> 00:00:40,060
Jsou to naši lidi.

17
00:00:40,070 --> 00:00:41,090
<i>Ten ruský modul.</i>

18
00:00:41,090 --> 00:00:42,120
Dokážou se tam dostat?

19
00:00:42,130 --> 00:00:44,050
Žít tam?

20
00:00:44,050 --> 00:00:46,970
Měli by šanci.

21
00:00:47,070 --> 00:00:48,130
Kola 5 a 6 se zasekla.

22
00:00:48,130 --> 00:00:50,090
<i>Systém odpružení narušen.</i>

23
00:00:50,090 --> 00:00:51,090
Musíme jít pěšky.

24
00:00:51,090 --> 00:00:54,060
Je -35 stupňů.
........