1
00:00:00,031 --> 00:00:01,625
V minulých dílech "Impastor"...

2
00:00:01,650 --> 00:00:04,288
Je na čase, abychom světu
ukázali, že jsme pár.

3
00:00:04,313 --> 00:00:06,680
Dala jsem vám bibli na stůl.

4
00:00:06,682 --> 00:00:08,014
Teď vypadáte jako opravdový pastor.

5
00:00:08,016 --> 00:00:09,715
Když máš příležitost k odplatě,

6
00:00:09,740 --> 00:00:10,951
tak jí využij co nejlépe.

7
00:00:10,953 --> 00:00:13,355
Nemůžu uvěřit, že by Austin
něco takového udělal.

8
00:00:13,380 --> 00:00:14,946
Tímto vás odsuzuji na dva roky

9
00:00:14,948 --> 00:00:16,681
do Murdockova detenčního centra pro mladistvé.

10
00:00:16,706 --> 00:00:17,384
Buddy!

11
00:00:17,409 --> 00:00:19,355
Půjdete se mnou. Vím kdo jste.

12
00:00:20,993 --> 00:00:23,989
Ok, Barlowe,

13
00:00:23,991 --> 00:00:25,657
nebo jak se doopravdy jmenujete.

14
00:00:25,659 --> 00:00:27,559
Jsem federální agent Landecker.

15
00:00:27,561 --> 00:00:29,561
Co?

16
00:00:29,563 --> 00:00:31,530
Jsem ředitelem
Pacifické Severozápadní Divize,

17
00:00:31,532 --> 00:00:33,598
a nemáme žádný záznam o agentovi

18
00:00:33,600 --> 00:00:36,735
pracujícím v utajení v Ladneru.

19
00:00:36,737 --> 00:00:41,106
Což je pro vás opravdu poklona.

20
00:00:41,108 --> 00:00:42,374
Opravdu?

21
00:00:42,376 --> 00:00:46,578
Vy vládní hoši na to jdete chytře.

22
00:00:48,215 --> 00:00:49,614
Díky.

23
00:00:49,616 --> 00:00:51,416
Jak víte, že jsem v utajení?

24
00:00:51,418 --> 00:00:53,885
Nemám oprávnění to prozradit.

25
........