1
00:03:01,610 --> 00:03:06,350
Svatý František žil
po mnoho let sám v lese.

2
00:03:07,890 --> 00:03:11,260
Jedné noci uviděl
na obloze hořet anděla.

3
00:03:11,520 --> 00:03:13,960
A když se probudil,

4
00:03:14,090 --> 00:03:16,120
tak měl stigmata.

5
00:03:18,670 --> 00:03:22,840
Ale samota může s myslí
udělat zvláštní věci.

6
00:03:24,670 --> 00:03:27,480
Nakonec zemřel na oční chorobu,

7
00:03:27,610 --> 00:03:30,480
která také způsobovala psychózu.

8
00:03:34,190 --> 00:03:35,790
<i>Buď opatrná.</i>

9
00:03:37,620 --> 00:03:39,290
Francisco!

10
00:03:43,320 --> 00:03:45,220
<i>Co jsi udělala?</i>

11
00:03:47,750 --> 00:03:50,750
I. MATKA

12
00:03:53,980 --> 00:03:56,680
<i>Můžeme se na ně jít podívat?</i>

13
00:04:01,410 --> 00:04:04,410
Kraví oči jsou
velmi podobné lidským.

14
00:04:04,540 --> 00:04:07,320
Jejich stavba je téměř stejná.

15
00:04:07,450 --> 00:04:10,620
Jediným rozdílem je,
že jsou větší.

16
00:04:13,890 --> 00:04:18,700
V Portugalsku jsme cvičívali
chirurgii na kravách.

17
00:04:18,830 --> 00:04:21,570
Tady se cvičí na lidech.

18
00:04:24,700 --> 00:04:26,700
Takhle je zabíjejí.

19
00:04:42,730 --> 00:04:47,230
<i>Vše, co vidíme, projde tímhle.</i>

20
00:05:43,980 --> 00:05:46,620
- Francisco.
- Francisca?

21
00:05:49,580 --> 00:05:53,480
Právě jsem poznal vaši dceru.
Jsem Charlie.

22
00:05:55,490 --> 00:05:57,660
Je váš manžel doma?

23
00:06:00,230 --> 00:06:02,630
Bude doma každou chvílí.

........