1
00:01:03,657 --> 00:01:07,902
překlad: kvakkv
www.NeXtWeek.cz

2
00:01:41,762 --> 00:01:44,500
Rinaldo degli Albizzi,

3
00:01:44,819 --> 00:01:47,362
svolal jste toto zasedání,

4
00:01:47,374 --> 00:01:51,263
abyste předložil obvinění proti
Cosimovi de' Medici.

5
00:01:51,383 --> 00:01:53,176
Mluvte.

6
00:01:54,680 --> 00:01:57,433
A tak Medicejové začínají padat.

7
00:01:57,553 --> 00:02:00,500
- Ne předčasně.
- Pánové!

8
00:02:01,840 --> 00:02:04,355
Signor Cosimo de' Medici

9
00:02:04,475 --> 00:02:08,242
byl zatčen na základě obvinění,
že měl svého sluhu nechat se

10
00:02:08,362 --> 00:02:11,658
vloupat do domu zesnulého
Lupa Corony.

11
00:02:11,778 --> 00:02:14,145
Ačkoliv od jeho zatčení

12
00:02:14,265 --> 00:02:18,557
se objevil důkaz o daleko
vážnějším obvinění

13
00:02:18,815 --> 00:02:23,092
proti muži, kterého mnozí
z nás považovali za přítele.

14
00:02:23,779 --> 00:02:28,079
Cosimo de' Medici
ze sebe udělal tyrana.

15
00:02:28,199 --> 00:02:32,530
Na obvinění ze zrady
je jen jedna odpověď.

16
00:02:34,589 --> 00:02:36,641
Smrt zrádci.

17
00:02:49,980 --> 00:02:52,192
Cosimo de' Medici.

18
00:02:52,585 --> 00:02:56,809
Jak odpovíte na obvinění
signora Rinalda?

19
00:03:01,128 --> 00:03:03,234
Jsou nepodložená.

20
00:03:03,354 --> 00:03:07,482
Zrozená ze staré a osobní rivality.

21
00:03:08,558 --> 00:03:13,420
Jsem loajální občan Florencie.
Jsem nevinný.

22
00:03:13,540 --> 00:03:16,344
Signoria ta obvinění prověří.

23
........