1
00:00:06,210 --> 00:00:07,770
V minulých dílech jste viděli...

2
00:00:07,810 --> 00:00:09,640
Mám tři mrtvoly,

3
00:00:10,890 --> 00:00:12,710
jeden barevný vlas

4
00:00:12,750 --> 00:00:14,880
a žádné svědky.

5
00:00:15,400 --> 00:00:17,940
Philipe, dělej. Padáme odsud.

6
00:00:17,960 --> 00:00:19,360
Ten vrah je někde venku.

7
00:00:19,380 --> 00:00:21,050
Jestli je vrah někde venku,

8
00:00:21,090 --> 00:00:22,450
jste jediná kdo ho může najít?

9
00:00:23,880 --> 00:00:25,110
Tommy si půjčil moji bundu,

10
00:00:25,140 --> 00:00:26,300
Tu, kterou jsem měl tu noc.

11
00:00:26,340 --> 00:00:28,270
Co když si myslí,
že Tommy jsem já?

12
00:00:28,310 --> 00:00:29,490
Tommy a Tracy jsou mrtví.

13
00:00:29,520 --> 00:00:31,550
Těžko uvěřit, že kluk jako on

14
00:00:31,580 --> 00:00:32,640
ujížděl na heroinu.

15
00:00:32,680 --> 00:00:35,850
Prosím, Philipe, neříkej to.

16
00:00:35,880 --> 00:00:38,280
Musíme jen najít někoho,
kdo má červené konečky vlasů.

17
00:00:38,320 --> 00:00:40,320
Prosím, zavolej mi.
Miluji tě.

18
00:00:40,350 --> 00:00:41,420
Je to pedofil.

19
00:00:41,450 --> 00:00:42,650
To je telefon,
ze kterého mu voláš?

20
00:00:42,690 --> 00:00:43,650
Ne!

21
00:00:43,690 --> 00:00:45,480
Pane Milonkoviči,
víte o tom,

22
00:00:45,510 --> 00:00:47,140
že vaše dcera
je nahlášena jako pohřešovaná.

23
00:00:47,160 --> 00:00:48,590
Bella?

24
00:00:48,810 --> 00:00:49,970
........