1
00:00:07,120 --> 00:00:08,890
V minulých dílech jste viděli...

2
00:00:08,920 --> 00:00:10,670
Lukas všechno viděl.

3
00:00:11,720 --> 00:00:13,190
Viděl jsem tu zbraň.

4
00:00:15,140 --> 00:00:17,220
- Nevěříš mi, že?
- Planý poplach.

5
00:00:17,240 --> 00:00:19,540
- Ukázalo se, že žádná zbraň není.
- Musíš se omluvit.

6
00:00:19,580 --> 00:00:21,710
Za ty lži, že Lukas
byl svědkem vraždy,

7
00:00:21,750 --> 00:00:22,980
že sis vymyslel tu zbraň.

8
00:00:23,020 --> 00:00:24,580
Chci, abyste mě přemístili.

9
00:00:24,620 --> 00:00:26,150
Už tady nemohu bydlet.

10
00:00:26,190 --> 00:00:28,270
Helen a Gabe Philipa vracejí.

11
00:00:28,290 --> 00:00:30,180
- Odchází.
- Philip nelhal.

12
00:00:30,210 --> 00:00:31,660
Byl jsem v té chatě.

13
00:00:31,690 --> 00:00:33,660
Jen si potřebuji potvrdit,
že Mithat byl zodpovědný

14
00:00:33,690 --> 00:00:34,830
za tu přestřelku v chatě.

15
00:00:34,890 --> 00:00:36,330
Případ je uzavřen, Helen.

16
00:00:36,360 --> 00:00:37,940
Je mrtvý.

17
00:00:38,820 --> 00:00:40,690
Chci, aby ses o Jayka postarala.

18
00:00:40,720 --> 00:00:41,830
Slib mi to.

19
00:00:59,990 --> 00:01:01,890
Začneme od začátku.

20
00:01:01,920 --> 00:01:06,180
Chci, abys sis přesně vzpomněl,
co se stalo v chatě.

21
00:01:06,810 --> 00:01:08,590
Ok.

22
00:01:10,750 --> 00:01:13,430
Nahraji si to,
takže můžeš říkat co chceš.

23
00:01:13,470 --> 00:01:14,750
Cokoli na co si vzpomeneš.

24
........