1
00:01:54,333 --> 00:01:56,265
Oh, Tommy.

2
00:02:07,799 --> 00:02:10,288
To bylo skvělý, zlato.

3
00:02:37,166 --> 00:02:39,223
Jody.

4
00:02:39,299 --> 00:02:40,663
Čau Reggie.

5
00:02:40,733 --> 00:02:42,323
Tommy je pryč.

6
00:02:44,332 --> 00:02:46,264
Tommy už tu není.

7
00:02:48,100 --> 00:02:51,224
To byl zatracenej způsob,
jak opustit naši trojku.

8
00:02:51,299 --> 00:02:53,561
Je těžké tomu uvěřit...

9
00:02:53,633 --> 00:02:55,064
sebevražda.

10
00:02:55,132 --> 00:02:58,064
Hele, jdu ještě někoho navštívit.

11
00:02:58,132 --> 00:03:00,394
- Uvidíme se uvnitř.
- Jo.

12
00:06:32,428 --> 00:06:35,622
Pohřeb brzy začne... pane!

13
00:06:37,996 --> 00:06:40,325
Dobře...

14
00:06:40,395 --> 00:06:41,827
pane.

15
00:06:59,729 --> 00:07:02,661
Byl to dobrej nápad, nebrat tvýho
mladšího bratra na pohřeb...

16
00:07:02,729 --> 00:07:04,627
aby viděl Tommyho v tomhle stavu.

17
00:07:04,695 --> 00:07:08,525
To jo. Po pohřbu mámy a táty měl
pár týdnů ošklivý noční můry.

18
00:08:13,760 --> 00:08:17,852
...a odpusť nám naše hříchy,
jakož i my odpouštíme našim hříšníkům,

19
00:08:17,927 --> 00:08:22,689
a neuveď nás v pokušení,
ale zbav nás od zlého.

20
00:08:25,860 --> 00:08:27,792
Nelíbí se mi tady.

21
00:08:27,860 --> 00:08:31,417
No, rozluč se s Tommym.

22
00:08:31,493 --> 00:08:34,425
Proč odsud prostě nevypadneme?

23
00:10:12,425 --> 00:10:15,720
- Ahoj Michaeli.
- Ahoj, je doma tvoje babička?

24
........