1
00:00:00,031 --> 00:00:01,625
V předchozím Impastorovi...

2
00:00:01,650 --> 00:00:04,288
Je čas ukázat světu, že jsme pár.

3
00:00:04,313 --> 00:00:06,680
Donesla jsem vám bibli na stůl.

4
00:00:06,682 --> 00:00:08,014
Teď vypadáte jako opravdový pastor.

5
00:00:08,016 --> 00:00:09,715
Až budeš mít možnost pomsty,

6
00:00:09,740 --> 00:00:10,951
vytěž z toho co nejvíce.

7
00:00:10,953 --> 00:00:13,355
Nemůžu uvěřit, že by Austin udělal něco takového.

8
00:00:13,380 --> 00:00:14,946
Odsuzuji tě ke dvěma letům

9
00:00:14,948 --> 00:00:16,681
v Murdockské polepšovně.

10
00:00:16,706 --> 00:00:17,384
Buddy!

11
00:00:17,409 --> 00:00:19,355
Pojďte se mnou. Vím, kdo jste.

12
00:00:20,993 --> 00:00:23,989
Dobře, Barlowe,

13
00:00:23,991 --> 00:00:25,657
nebo jaké je tvoje jméno.

14
00:00:25,659 --> 00:00:27,559
Jsem federální agent Landecker.

15
00:00:27,561 --> 00:00:29,561
Takže?

16
00:00:29,563 --> 00:00:31,530
Jsem ředitel severozápadní Pacifické divize,

17
00:00:31,532 --> 00:00:33,598
Nemáme žádné záznamy o agentovi,

18
00:00:33,600 --> 00:00:36,735
který by pracoval v utajení v Ladneru.

19
00:00:36,737 --> 00:00:41,106
Což je pro vás skvělý kompliment.

20
00:00:41,108 --> 00:00:42,374
Je?

21
00:00:42,376 --> 00:00:46,578
Když jste vy, národní chlapci
v utajení, tak to stojí za to.

22
00:00:48,215 --> 00:00:49,614
Díky.

23
00:00:49,616 --> 00:00:51,416
Jak víte, že jsem v utajení?

24
00:00:51,418 --> 00:00:53,885
To nemůžu říct.

25
00:00:53,887 --> 00:00:55,787
Byl to ten polda Hyde, co?
........