1
00:00:40,123 --> 00:00:45,443
Pečování nezahrnuje jen krmení,
oblékání a hygienu.

2
00:00:46,088 --> 00:00:48,400
Člověk taky musí vědět,

3
00:00:48,480 --> 00:00:53,207
jak se vypořádat se složitými vztahy
mezi těmi, kteří pečují,

4
00:00:53,296 --> 00:00:56,050
a těmi, kteří péči potřebují.

5
00:00:56,836 --> 00:01:01,475
Když si budete připadat
ztracení, otrávení, zmatení,

6
00:01:01,558 --> 00:01:06,478
vždycky tu bude
tato užitečná mnemotechnická pomůcka:

7
00:01:07,234 --> 00:01:09,152
Pět P.

8
00:01:09,236 --> 00:01:15,223
Ptát se, poslouchat,
pozorovat, pomáhat a znovu se ptát.

9
00:01:16,285 --> 00:01:20,125
Základním principem poskytování péče
je starat se,

10
00:01:20,856 --> 00:01:23,040
ale s péčí to nepřehánět.

11
00:01:23,253 --> 00:01:26,211
Pokud skutečně chcete
dlouhou pečovatelskou kariéru,

12
00:01:26,295 --> 00:01:30,132
musíte dodržovat
pečovatelská přikázání.

13
00:01:32,092 --> 00:01:33,969
Ta si zapište.
Jsou důležitá.

14
00:01:34,761 --> 00:01:38,598
Nemůžu se starat o druhého,

15
00:01:38,678 --> 00:01:43,735
když jsem se ještě nepostaral o sebe.

16
00:01:44,784 --> 00:01:48,725
Bene. Bene, no tak.
Vím, že tam jsi.

17
00:01:53,196 --> 00:01:59,262
Mé potřeby jsou stejně důležité
jako potřeby toho, o koho pečuji.

18
00:02:01,538 --> 00:02:03,453
Péče o druhého je náročná.

19
00:02:03,537 --> 00:02:09,017
Můžu se jen ze všech sil snažit
udržet si pozitivní přístup.

20
00:02:09,755 --> 00:02:12,841
Gratuluji, jste certifikovaný pečovatel.

21
00:02:13,425 --> 00:02:16,136
Jen mějte vždy na paměti:

22
00:02:16,928 --> 00:02:18,430
Pět P.

........