1
00:00:00,054 --> 00:00:01,921
V minulých dílech jste viděli...

2
00:00:01,946 --> 00:00:03,514
Začneme od začátku.

3
00:00:03,539 --> 00:00:07,251
Chci, aby sis přesně vzpomněl,
co se stalo v chatě.

4
00:00:09,453 --> 00:00:10,629
Slyšel jsem přijet auto.

5
00:00:10,664 --> 00:00:13,601
Pak ti chlapi vystoupili
a vytáhli dalšího z kufru.

6
00:00:13,626 --> 00:00:15,426
Tak jsem se schoval tam.

7
00:00:16,033 --> 00:00:19,007
Ten chlápek z kufru
někoho zastřelil?

8
00:00:19,032 --> 00:00:20,498
Jo, zastřelil je všechny.

9
00:00:22,047 --> 00:00:25,000
Jak jsi mohl zmizet,
aniž by tě zahlédl?

10
00:00:25,025 --> 00:00:26,492
Nevím.

11
00:00:26,517 --> 00:00:28,517
Chci, aby ses postarala o Jayka.

12
00:00:28,542 --> 00:00:29,775
Slib mi to.

13
00:00:29,800 --> 00:00:31,266
Slibuji.

14
00:00:35,234 --> 00:00:38,535
Zajel jsem na stanici v Poughkeepsie
a dostal jsem tenhle mobil.

15
00:00:38,571 --> 00:00:40,237
Patřil Sitě.

16
00:00:40,272 --> 00:00:42,072
Vyprávěj mi o tom.

17
00:00:42,107 --> 00:00:45,023
O tom, jak jsi mě viděl poprvé
v baru s vodními dýmkami.

18
00:00:45,048 --> 00:00:47,492
Ale seš si jistý, že ten muž
z kufru byl střelec?

19
00:00:47,517 --> 00:00:48,917
Viděl jsem,
jak se kouká pod postel,

20
00:00:48,942 --> 00:00:50,453
tak jsem vylezl a praštil ho.

21
00:00:50,478 --> 00:00:51,664
Kdo je to?

22
00:00:51,689 --> 00:00:53,093
To je náš očitý svědek.

23
00:00:53,118 --> 00:00:54,284
Přihlásil se.

........