1
00:00:14,220 --> 00:00:17,250
Je to skvelé. Pokým sa nespiješ
do oslepnutia alebo nezdroguješ.

2
00:00:17,300 --> 00:00:19,090
Musíte sa porozprávať s mojím
hlavným programátorom.

3
00:00:19,140 --> 00:00:21,010
Volá sa William Gardner.

4
00:00:21,060 --> 00:00:23,970
Kumalah pricestoval pred pár
minútami do Londýna.

5
00:00:24,020 --> 00:00:26,250
Dozri na neho. Chcem vedieť
o každom, s kým sa stretol.

6
00:00:26,300 --> 00:00:29,700
- 'Vitajte v Anglicku, pán Kumalah.'
- Ďakujem.

7
00:00:35,500 --> 00:00:37,690
Čo presne odo mňa žiadaš, Michael?

8
00:00:37,740 --> 00:00:39,210
Aby som vyšetroval vlastnú ženu?

9
00:00:39,260 --> 00:00:41,690
Myslím, že to je presne to,
čo od teba žiadam.

10
00:00:41,740 --> 00:00:43,410
Nemáš ani poňatia,

11
00:00:43,460 --> 00:00:45,250
ako som počítala hodiny.

12
00:00:45,300 --> 00:00:47,850
To, čo robíš, čo si
dokázala, je neuveriteľné.

13
00:00:47,900 --> 00:00:49,370
Dokázali sme to spolu, David.

14
00:00:49,420 --> 00:00:52,160
A práve preto by sme mali byť spolu.

15
00:00:55,580 --> 00:00:57,580
Mali by ste okamžite odísť!

16
00:01:01,500 --> 00:01:03,730
11, 12, 13!

17
00:01:03,780 --> 00:01:05,320
Len kľud.

18
00:01:07,020 --> 00:01:09,090
Volá sa John Malik.

19
00:01:09,140 --> 00:01:11,770
A zavedie nás k Danielovi Lorcovi.

20
00:01:11,820 --> 00:01:13,450
ÚZP a polícia,

21
00:01:13,500 --> 00:01:15,010
mrhajú svojím časom tým,

22
00:01:15,060 --> 00:01:16,650
že naháňajú Daniela Lorcu.

23
00:01:16,700 --> 00:01:20,100
Je to muž, ktorý sa stýka
s najväčšími zločincami.

........