1
00:00:01,179 --> 00:00:05,170
- <i>V minulých dílech jste viděli...</i>
- Incendia.

2
00:00:05,172 --> 00:00:08,840
<i>Jak do ďábelského plánu Sirény</i>
zapadají tříletá děcka?

3
00:00:08,842 --> 00:00:12,319
- Chce je nabídnout Cadeovi.
- <i>Kdo je Cade? Co je zač?</i>

4
00:00:12,321 --> 00:00:13,310
Je to ďábel.

5
00:00:13,312 --> 00:00:17,248
Takže ty chceš být svobodná
výměnou za tyhle dvě holky.

6
00:00:17,250 --> 00:00:20,451
- Cade, jsme domluvení, nebo ne?
- Co kdybych ti nabídla něco lepšího?

7
00:00:20,453 --> 00:00:24,055
Dva bratry. Dva mocné,
nesmrtelné upíry.

8
00:00:24,057 --> 00:00:25,957
Udělám to. Jen nechej holky jít.

9
00:00:25,959 --> 00:00:28,259
<i>Nevím, jak mám ochránit</i>
svoje vlastní děti.

10
00:00:28,261 --> 00:00:32,564
Ale víš. Vezmi je někam do bezpečí.
Někam daleko ode mě.

11
00:00:32,566 --> 00:00:35,767
<i>Končím.</i> Už žádné zabíjení
v jeho jméně.

12
00:00:35,769 --> 00:00:40,438
Promiň, sestři. Začneš
platit svoje dluhy karmě.

13
00:00:40,440 --> 00:00:42,640
Ty jsi mě z té dohody vynechala?

14
00:00:42,642 --> 00:00:44,575
Tohle je za Tylera.

15
00:00:46,546 --> 00:00:49,748
<i>Odevzdal jsem</i>
svou nesmrtelnou duši Cadeovi.

16
00:00:49,750 --> 00:00:51,716
Musím mu sloužit,
jak to dělaly Sirény,

17
00:00:51,718 --> 00:00:54,686
a odvádět do pekla nejčernější duše,
abych tam neskončil já.

18
00:00:54,688 --> 00:00:59,657
<i>Pod podmínkou, že svých posledních</i>
24 hodin svobody strávím...

19
00:00:59,659 --> 00:01:01,593
s tebou.

20
00:01:18,561 --> 00:01:20,546
To je on! To je on!

21
00:01:24,351 --> 00:01:26,651
Nepřijde, když nebudeš spát.

22
00:01:35,028 --> 00:01:38,262
........