1
00:00:31,468 --> 00:00:34,528
<i>Říká se,
že nic se neděje bez příčiny,</i>

2
00:00:34,548 --> 00:00:37,867
<i>že všechno je součástí
jakéhosi vyššího plánu.</i>

3
00:00:37,868 --> 00:00:41,187
<i>Ve skutečnosti existují činy
a jejich následky.</i>

4
00:00:41,188 --> 00:00:43,067
<i>Podle nich žijeme a umíráme.</i>

5
00:00:43,068 --> 00:00:46,067
<i>A někde v tom zmatku,
kterému říkám "Život",</i>

6
00:00:46,068 --> 00:00:48,206
<i>mě to napadlo.</i>

7
00:00:49,788 --> 00:00:51,926
<i>Dokonalý plán.</i>

8
00:00:56,108 --> 00:00:58,121
<i>To byl plán!</i>

9
00:00:59,548 --> 00:01:02,767
<i>Bůh ví, že jsem nechtěl
nikomu ublížit.</i>

10
00:01:16,628 --> 00:01:19,147
Máš už Morelingův otisk?

11
00:01:19,148 --> 00:01:20,637
Ano.

12
00:01:21,108 --> 00:01:25,157
Podařilo se mi
zrekonstruovat mu čelist a skus...

13
00:01:27,588 --> 00:01:29,507
Už zase Jižní Amerika?

14
00:01:29,508 --> 00:01:33,523
Odjíždím od pátku za týden, nezapomeň.

15
00:01:34,948 --> 00:01:37,667
Tady plýtváš svým nadáním.

16
00:01:37,668 --> 00:01:40,187
Jen mě nech pracovat.

17
00:01:40,188 --> 00:01:43,987
Mrtví pacienti nikoho nezažalují.
To mě uklidňuje.

18
00:01:43,988 --> 00:01:47,427
Znám spoustu míst, kde by se
o skvělého zubního chirurga poprali.

19
00:01:47,428 --> 00:01:49,907
Místa, kde je jim tvoje minulost ukradená.

20
00:01:49,908 --> 00:01:54,606
Nebo to, že nějaká topmodelka
měla u soudu kliku a zničila ti kariéru.

21
00:01:57,028 --> 00:01:59,747
Má teď vydat knihu o své kalvárii.

22
00:01:59,748 --> 00:02:02,387
Jeden reportér se v tom svinstvu
zase začal hrabat.

23
00:02:02,388 --> 00:02:06,085
........