1
00:00:00,046 --> 00:00:02,046
V předchozích dílech "Impastor."

2
00:00:02,601 --> 00:00:05,162
Pokud je něco s Buddym,
tak bych o tom věděla.

3
00:00:05,187 --> 00:00:06,711
Nic přede mnou neutají.

4
00:00:06,712 --> 00:00:10,314
- Všechno je to jen jeden velký podfuk, že?
- Ne! Jsem do něj bláznivě zamilovaná,

5
00:00:10,338 --> 00:00:12,037
protože je tak neuvěřitelně šarmantní.

6
00:00:12,073 --> 00:00:13,255
Nevím, jak to bude fungovat,

7
00:00:13,280 --> 00:00:14,719
ale vím, že tě ve svém životě potřebuji.

8
00:00:16,244 --> 00:00:17,043
Kdo jste?

9
00:00:17,045 --> 00:00:19,245
Jsem její manžel.

10
00:00:22,817 --> 00:00:25,151
Její manžel? Jako...

11
00:00:25,153 --> 00:00:26,719
Ex-manžel?

12
00:00:26,721 --> 00:00:30,089
Ne. Jsme stále oddáni.

13
00:00:31,535 --> 00:00:33,268
Lexi...

14
00:00:33,270 --> 00:00:36,071
je skvělé, že tě vidím.

15
00:00:36,073 --> 00:00:38,607
Co se tu k čertu děje?

16
00:00:38,609 --> 00:00:42,144
Kurte, to je Pastor Barlow.

17
00:00:42,146 --> 00:00:45,308
Pastore, můžete nás
nechat o samotě, prosím?

18
00:00:45,333 --> 00:00:47,433
Jo. Jsi v pohodě?

19
00:00:47,890 --> 00:00:49,122
Prima.

20
00:00:49,147 --> 00:00:51,787
Jo. Já .. sejdu se s vámi později.

21
00:00:51,789 --> 00:00:53,255
Tady.

22
00:00:53,257 --> 00:00:54,823
Pro šťastný pár.

23
00:00:59,677 --> 00:01:01,109
Jak jsi mě našel?

24
00:01:01,134 --> 00:01:02,347
Sledoval jsem tě

25
........