1
00:00:00,281 --> 00:00:01,984
V minulých dílech jste viděli...

2
00:00:02,008 --> 00:00:03,074
Domníváme se, že muž,

3
00:00:03,109 --> 00:00:05,514
kterého jsi viděl je stále naživu.

4
00:00:08,542 --> 00:00:10,258
Ale ničeho se neboj.

5
00:00:10,298 --> 00:00:11,798
Dostaneš ochranu FBI.

6
00:00:11,833 --> 00:00:13,366
Jsem agentka Kamila Davisová.

7
00:00:13,401 --> 00:00:15,468
Proč?
Jde ten chlap po Lukasovi?

8
00:00:18,423 --> 00:00:19,956
Bella použila Larryho kreditní kartu,

9
00:00:19,991 --> 00:00:21,224
aby koupila tuhle věcičku.

10
00:00:21,259 --> 00:00:22,792
- Perfém?
- Kolínskou.

11
00:00:22,828 --> 00:00:24,494
Něco jsem ti koupila.

12
00:00:28,734 --> 00:00:30,900
Jak udržet tajemství před lidmi,

13
00:00:30,936 --> 00:00:32,802
myslím skutečné tajemství,

14
00:00:32,845 --> 00:00:34,818
kteří jsou vám blízcí?

15
00:00:34,850 --> 00:00:37,279
Zajdu pro Lukase.
Jeli se na chvilku projet.

16
00:01:33,088 --> 00:01:36,084
Muž se střelnou ranou v hrudi
spadl do vody.

17
00:01:40,057 --> 00:01:42,023
Připravte ho na magnetickou rezonanci.

18
00:01:50,567 --> 00:01:52,875
Musíme dostat kulku z těla.

19
00:01:53,870 --> 00:01:55,937
Bude v pořádku?

20
00:01:56,088 --> 00:01:58,992
Je to vážné, ale je stabilizovaný.

21
00:01:59,873 --> 00:02:01,951
Neprozradila jsem jeho polohu.

22
00:02:04,061 --> 00:02:05,670
Někdo to ale musel být.

23
00:02:15,777 --> 00:02:17,664
Není vůbec důležité,
jak moc se snažíš.

24
00:02:17,689 --> 00:02:21,091
Nezměníš kým jsi.
........