1
00:00:00,979 --> 00:00:02,920
Chceme mluvit
s doktorkou Morrowou.

2
00:00:03,152 --> 00:00:05,351
Jakou práci v Qualii děláte?

3
00:00:05,815 --> 00:00:09,269
Chtějí nás zabít, vyhladit nás.
Musíme se bránit.

4
00:00:09,280 --> 00:00:12,158
Mám Serapha.
Připoutala jsi ho k sobě.

5
00:00:12,207 --> 00:00:15,210
Hranice toho, co je
považováno za syntetika

6
00:00:15,242 --> 00:00:17,408
a co za člověka, jsou rozmazané.

7
00:00:17,528 --> 00:00:20,642
Mé systémy operují
na plnou kapacitu.

8
00:00:21,882 --> 00:00:24,640
Mám problém s tím
najít účel nebo smysl.

9
00:00:24,884 --> 00:00:28,075
Můžeš dát každému
syntovi vědomí.

10
00:00:28,195 --> 00:00:30,871
Řekla ti to? Mattie
dokončila ten kód.

11
00:00:30,909 --> 00:00:33,005
Zjistila, jak nás probudit.

12
00:00:39,320 --> 00:00:40,501
Kde to je?

13
00:00:42,247 --> 00:00:45,640
- Musela to ukrýt.
- Nic nemám.

14
00:00:45,922 --> 00:00:50,622
- Lže.
- Mattie, může to být klíč.

15
00:00:50,654 --> 00:00:54,184
Kdybychom mohli získat vědomí,
zítra by nás mohlo být deset.

16
00:00:54,400 --> 00:00:58,566
A za pár dní 100. Byli bychom
silní, dokázali bychom cokoliv.

17
00:00:58,686 --> 00:01:01,130
Mučí je a zabíjejí.

18
00:01:01,136 --> 00:01:03,624
- Nezajímá tě to?
- Víš, že jo.

19
00:01:04,419 --> 00:01:08,231
Ale někomu ublížíte.
Jenom to všechno zhoršíte.

20
00:01:08,642 --> 00:01:10,609
Lidé to zhoršují.

21
00:01:11,997 --> 00:01:13,844
Můžu ji donutit,
aby nám to řekla.

22
........