1
00:00:02,732 --> 00:00:04,639
<i>V předchozích dílech...</i>

2
00:00:04,997 --> 00:00:07,430
Jsem Ailana Readová
ze sociální péče.

3
00:00:07,432 --> 00:00:11,899
Včera ráno se nám povedlo v Mexiku
najít tetu a strýce vaší neteře.

4
00:00:11,969 --> 00:00:14,137
- Dobře. A?
- Najali si právníka

5
00:00:14,139 --> 00:00:16,072
a chystají se Saru adoptovat.

6
00:00:16,074 --> 00:00:18,742
Laborka ohledala ten mobil
chlapa z kartelu Cali.

7
00:00:18,744 --> 00:00:22,879
Jedním z jeho kontaktů je rodina,
se kterou bude Sara v Mexiku žít.

8
00:00:23,781 --> 00:00:25,515
To neznamená,
že obchodují s drogami.

9
00:00:25,517 --> 00:00:27,617
Nebyl bys tu,
kdyby sis to nemyslel.

10
00:00:27,619 --> 00:00:29,486
Chtěl jsem s vámi
mluvit o Saře.

11
00:00:29,488 --> 00:00:32,322
Rodina její matky v Mexiku
postupuje kroky k její adopci.

12
00:00:32,324 --> 00:00:35,292
- Prověřil jste je?
- Ano, ale vyšli mi čistí.

13
00:00:35,294 --> 00:00:38,528
Ale teď vyšly najevo některé
důkazy, které naznačují opak.

14
00:00:38,530 --> 00:00:41,064
Jste návladní USA. Pracoval
jste s federales v Mexiku.

15
00:00:41,066 --> 00:00:43,600
Hádám, že vaše tamní kontakty
jsou silnější než ty moje.

16
00:00:43,602 --> 00:00:46,570
- Jak se jmenují?
- Jorge a Maria Moralesovi.

17
00:00:46,572 --> 00:00:48,271
Jsou z Juarezu.

18
00:00:49,641 --> 00:00:53,176
Budeš mi chybět, strejdo Chine.

19
00:00:53,178 --> 00:00:55,312
Ty mně taky.

20
00:01:32,618 --> 00:01:34,484
Všechno nejlepší, Chine.

21
00:01:41,693 --> 00:01:45,595
Můj chlape, Chine, pomysli,
že jsi už mohl být pod zemí,

22
........