1
00:00:11,624 --> 00:00:12,857
Alhambra!

2
00:00:13,654 --> 00:00:16,622
My jsme Boypocalypse Wow!

3
00:00:16,624 --> 00:00:18,351
Jsme zpátky!

4
00:00:18,352 --> 00:00:20,719
A lepší než předtím!

5
00:00:20,720 --> 00:00:22,486
A tady je ta,
která to všechno začala.

6
00:00:22,488 --> 00:00:25,189
"Mladý, rychlý a pevný."

7
00:00:56,795 --> 00:00:58,462
Můj Bože!

8
00:00:58,464 --> 00:01:00,230
Můj Bože!

9
00:01:10,096 --> 00:01:11,153
Kde je Tribeca?

10
00:01:11,153 --> 00:01:12,592
Vzala si osobní volno.

11
00:01:12,592 --> 00:01:14,625
My máme osobní volno?

12
00:01:14,627 --> 00:01:17,795
Přišel jsem, když jsem měl meningitidu.

13
00:01:19,599 --> 00:01:21,265
Sakra. Boypocalypse Wow.

14
00:01:21,267 --> 00:01:23,768
Vždycky jsem vzhlížel k Denariusovi.

15
00:01:23,770 --> 00:01:26,437
Myslel jsem, že když může
být černé dítě z předměstí

16
00:01:26,439 --> 00:01:30,141
nucené děsivým manažerem,
aby se přidalo k boybandu,

17
00:01:30,143 --> 00:01:31,242
můžu i já.

18
00:01:31,713 --> 00:01:33,546
Poslouchej, nenechávej
mě samotného se Schollsovou.

19
00:01:33,548 --> 00:01:35,348
Je trochu zahořklá kvůli tomu rozchodu

20
00:01:35,349 --> 00:01:36,718
a celému tomu lhaní o dítěti,

21
00:01:36,718 --> 00:01:38,393
které jsme společně vychovávali.

22
00:01:39,121 --> 00:01:40,854
Promiň, cože?

23
00:01:42,391 --> 00:01:43,124
To je fuk.

24
00:01:43,125 --> 00:01:44,457
Schollsová, na co se díváme?

........