1
00:00:40,000 --> 00:00:44,778
Střední škola Fritze Julia Kuhna
LONG ISLAND, NEW YORK

2
00:00:44,778 --> 00:00:47,318
Barkere, chůze, neutíkej!

3
00:01:05,299 --> 00:01:09,170
Smithe, kolik měli
Washington a Jefferson otroků?

4
00:01:09,237 --> 00:01:10,867
Ale no tak.

5
00:01:10,938 --> 00:01:12,468
Jen pro tentokrát?

6
00:01:12,540 --> 00:01:14,140
Slibuju.

7
00:01:14,208 --> 00:01:17,650
Washington měl třista,
Jefferson šestset.

8
00:01:17,711 --> 00:01:19,981
Bůh žehnej Americe.

9
00:01:42,470 --> 00:01:44,810
Thomasi, dnes odříkáváš přísahu ty.

10
00:01:44,872 --> 00:01:46,272
Ano, pane.

11
00:01:53,881 --> 00:01:56,551
Třído, vztyk.

12
00:02:00,721 --> 00:02:04,391
Přísahám, že budu dodržovat zákon,

13
00:02:04,458 --> 00:02:08,898
vykonávat své povinnosti
jak doma, tak ve škole,

14
00:02:08,962 --> 00:02:11,232
budu věrný a poslušný

15
00:02:11,299 --> 00:02:14,669
a přísahám až do své smrti
bezmeznou loajalitu

16
00:02:14,735 --> 00:02:18,760
vůdci Nacistické říše, Adolfu Hitlerovi.

17
00:02:20,874 --> 00:02:25,214
Sieg Heil! Sieg Heil! Sieg Heil!

18
00:03:40,000 --> 00:03:44,680
<b>The Man in the High Castle</b>
Epizoda 2x01 - The Tiger's Cave

19
00:03:44,680 --> 00:03:48,220
Přeložil: <b>SHEPPONE</b>

20
00:03:58,360 --> 00:04:03,780
TICHÝ OCEÁN
200 mil od San Francisca

21
00:04:25,198 --> 00:04:26,398
Jste v pořádku?

22
00:04:26,467 --> 00:04:27,967
Jo, jsem v pohodě.

23
00:04:33,807 --> 00:04:35,037
To je má rodina.

24
........