1
00:00:02,511 --> 00:00:04,812
<i>Po celostátním hledání</i>

2
00:00:04,847 --> 00:00:07,015
<i>nejlepšího amatérského kuchaře
v Americe...</i>

3
00:00:07,049 --> 00:00:09,938
MasterChef! MasterChef!

4
00:00:10,084 --> 00:00:14,482
<i>Pouhých 22 získalo právo nosit
žádanou bílou zástěru.</i>

5
00:00:16,424 --> 00:00:18,525
Někteří dosáhli kuchařských výšin.

6
00:00:18,560 --> 00:00:21,454
- Červení!
<i>- Zatímco jiní...</i>

7
00:00:22,207 --> 00:00:24,231
<i>... tlak moc neustáli.</i>

8
00:00:24,265 --> 00:00:27,449
Můžu ti podržet dveře.
Měj trochu respektu.

9
00:00:29,103 --> 00:00:32,272
Teď jich zbylo pouze pět.

10
00:00:32,307 --> 00:00:33,907
<i>Derrick...</i>

11
00:00:33,941 --> 00:00:37,110
Poprvé v soutěži bych na jídle
nic nezměnil.

12
00:00:37,145 --> 00:00:38,645
<i>Katrina...</i>

13
00:00:38,680 --> 00:00:40,914
Neustále se zlepšuješ.

14
00:00:40,949 --> 00:00:43,798
<i>- Nick...</i>
- Ty to dotáhneš daleko.

15
00:00:43,918 --> 00:00:46,346
Úplně mě to odrovnalo.

16
00:00:46,621 --> 00:00:48,288
<i>- Claudia...</i>
- Jak to říct?

17
00:00:48,408 --> 00:00:51,825
Jsi dáma, ale máš čím dál
větší koule.

18
00:00:51,859 --> 00:00:53,393
<i>A Stephen.</i>

19
00:00:53,428 --> 00:00:56,384
Jsi divoké zvíře a musíme to
z tebe dostat.

20
00:00:57,573 --> 00:01:02,685
Pouze jeden z nich získá titul
MasterChefa.

21
00:01:15,383 --> 00:01:17,365
Vítejte. Pojďte k nám.

22
00:01:17,485 --> 00:01:19,620
Magická pětka.

23
00:01:19,654 --> 00:01:23,156
........