1
00:02:57,680 --> 00:03:00,540
"Pat"

2
00:03:02,060 --> 00:03:09,320
- Co je, Pat? - Tee, řekla ti Beauty
o tom semináři mimo město?

3
00:03:09,320 --> 00:03:11,900
Nic mi neřekla.

4
00:03:11,900 --> 00:03:17,320
Mluvili jsme o tom na schůzi.
Najednou se naštvala a odešla.

5
00:03:17,320 --> 00:03:19,870
Viděli ji jít za tebou.

6
00:03:19,870 --> 00:03:24,790
Ale někoho jsem tam měl,
takže jsme spolu nemluvili.

7
00:03:24,790 --> 00:03:31,630
Tak jí vyřiď, že jestli chce
být v týmu, tak tam musí jet.

8
00:03:31,630 --> 00:03:38,300
A měla by respektovat,
že ten projekt vedu já.

9
00:03:38,300 --> 00:03:42,040
Dobře, vyřídím.

10
00:03:43,100 --> 00:03:46,000
Ale nevím, jestli...

11
00:04:16,360 --> 00:04:20,600
Nemysli na ni. Ne. Ne. Ne.

12
00:04:23,470 --> 00:04:26,980
Nemysli. Nemysli.

13
00:04:28,560 --> 00:04:32,130
Teepobe, nemysli. Nemysli.

14
00:04:32,130 --> 00:04:37,330
Posledně to byly
sedy lehy a teď kliky.

15
00:04:37,330 --> 00:04:40,020
Nemysli. Přestaň myslet.

16
00:04:40,020 --> 00:04:41,840
Přestaň na ni myslet.

17
00:04:41,840 --> 00:04:47,260
Láska člověka dostane do formy.

18
00:04:47,260 --> 00:04:50,040
Teepobe, ne.

19
00:04:50,040 --> 00:04:52,460
Ne. Ne.

20
00:05:05,640 --> 00:05:09,460
Ještě vydržte, pane Tee.
Slečna bude brzy hotová.

21
00:05:09,460 --> 00:05:13,600
Před dvěma hodinami tvrdila,
že už se doobléká.

22
00:05:53,690 --> 00:05:56,840
Teepobe, tady máte pití.

23
00:05:57,550 --> 00:06:00,000
Děkuji.

........