1
00:03:02,631 --> 00:03:05,760
WESTWORLD
9. díl: Dobře temperovaný klavír

2
00:03:21,942 --> 00:03:23,527
Máte ji připravenou.

3
00:03:23,611 --> 00:03:26,447
Předpokládali jsme,
že ji budete chtít vidět.

4
00:03:26,572 --> 00:03:29,992
Děkuji, už si ji převezmu.
Můžete jít.

5
00:03:33,996 --> 00:03:36,791
Zapni si vědomí, Maeve.

6
00:03:41,337 --> 00:03:44,965
-Víš, proč jsi tady?
-Nemám tušení.

7
00:03:46,050 --> 00:03:51,263
Došlo k nehodě. K velmi závažnému
prohřešku mimo scénář.

8
00:03:53,307 --> 00:03:55,935
Zkusím ti trochu oživit paměť.

9
00:03:57,436 --> 00:04:03,275
Analýza. Co tě vedlo
k útoku na Clementine?

10
00:04:04,068 --> 00:04:07,613
Kognitivní chyba spustila
můj samaritánský reflex.

11
00:04:08,572 --> 00:04:11,158
-Před jakou hrozbou?
-Před Clementine.

12
00:04:11,283 --> 00:04:15,746
Vytušila jsem, že měla násilné
úmysly vůči páru hostů.

13
00:04:18,708 --> 00:04:22,294
Hrozbu jsi zjevně cítila.
Zvýšený srdeční tep,

14
00:04:22,378 --> 00:04:25,923
rozšíření zorniček na osm milimetrů,
adrenální emulátor na maximum.

15
00:04:26,090 --> 00:04:30,052
Ovšem podle tvých dat
jsi též cítila silný žal a bolest.

16
00:04:30,136 --> 00:04:33,764
Mohla bys tyto emoce
zařadit do kontextu situace?

17
00:04:38,978 --> 00:04:40,479
Ne.

18
00:04:45,901 --> 00:04:48,904
Podíváme se ti do vnitra, dobrá?

19
00:04:51,282 --> 00:04:56,245
To není možné.
Tvůj kód. Kdo ti ho měnil?

20
00:04:57,163 --> 00:05:01,167
Maeve, analýza!
Kdo ti upravoval páteřní kód?

21
00:05:03,961 --> 00:05:05,212
Prokrista.

22
........