1
00:03:13,600 --> 00:03:16,000
Už je 5:16.

2
00:03:20,600 --> 00:03:23,700
Ani ses pořádně nevyspal, viď?

3
00:03:33,700 --> 00:03:39,300
Když spíš, pořád vypadáš
jako Špekoun brejloun.

4
00:03:45,300 --> 00:03:49,100
Měj se, Špekoune brejloune.

5
00:03:50,900 --> 00:03:56,900
A ohledně té omluvy Grace
si to ještě rozmyslím.

6
00:03:59,700 --> 00:04:02,600
Tak letím. Čau.

7
00:04:05,300 --> 00:04:09,600
Létáš si sem, jak se ti zlíbí,
ale o Tygra se nestaráš.

8
00:04:09,600 --> 00:04:11,800
Já chudák.

9
00:04:17,800 --> 00:04:21,200
Pat, proč ses ještě neoblékla?

10
00:04:21,200 --> 00:04:24,700
Počkej, tati,
čekám skvělé zprávy.

11
00:04:24,700 --> 00:04:26,600
Jaké zprávy?

12
00:04:26,600 --> 00:04:29,200
<i>Zpátky na titulních stránkách.</i>

13
00:04:29,200 --> 00:04:33,400
<i>Všude se mluví o Lallalit.</i>

14
00:04:33,400 --> 00:04:38,400
<i>Komentáře ke zveřejněnému klipu</i>
<i>naprosto zahltily internet.</i>

15
00:04:38,400 --> 00:04:40,400
<i>"Já za to nemůžu."</i>

16
00:04:40,400 --> 00:04:43,500
<i>"Potížistko."</i>

17
00:04:44,200 --> 00:04:47,600
Páni, Beauty.

18
00:04:52,700 --> 00:04:55,900
To ne. Pomlouvají naši oslavu.

19
00:04:55,900 --> 00:04:59,700
Pokazí nám pověst.

20
00:05:00,300 --> 00:05:05,400
Naši pověst?
Copak neslyšíš, o kom mluví?

21
00:05:05,400 --> 00:05:10,900
Konečně jí karma oplatila to,
co provedla naší Orn.

22
00:05:12,600 --> 00:05:16,000
Ale mně je Beauty líto.

23
00:05:33,500 --> 00:05:35,700
Haló?

24
........