1
00:00:05,573 --> 00:00:06,672
Mám vizuální kontakt
s uprchlíkem.

2
00:00:06,674 --> 00:00:07,706
Doháním ho.

3
00:00:18,918 --> 00:00:20,552
Nemáš kam utéct, Altru.

5
00:00:22,423 --> 00:00:24,189
A proto se Gamoře říká

6
00:00:24,191 --> 00:00:26,558
nejnebezpečnější
turniket v galaxii.

7
00:00:26,560 --> 00:00:30,329
Pro Thanose jsem stopovala odměny,
když jste byli ještě experimenty.

8
00:00:30,331 --> 00:00:33,232
Co kdybych si
zaexperimentoval na tvým obličeji?

9
00:00:33,234 --> 00:00:35,500
<i>Cíl míří k tobě, Draxi.</i>

10
00:00:35,502 --> 00:00:37,169
Ten zakrslý
Kallužanský uprchlík.

11
00:00:37,171 --> 00:00:39,538
Kudy běžel?

12
00:00:39,540 --> 00:00:41,340
Děkuji, postarší ženo.

13
00:00:44,110 --> 00:00:46,678
Já jsem Groot.

14
00:00:46,680 --> 00:00:48,547
Bezva, parťáku.
Podíváme se seshora.

15
00:00:48,549 --> 00:00:51,850
Když není žádný úkryt,
není se kam schovat.

16
00:00:51,852 --> 00:00:56,188
No tak! Ukaž se,
ty nulo se špičatýma ušima!

17
00:00:56,190 --> 00:00:59,691
Když Cosmo říkat,
že Strážci být kdykoli vítáni,

18
00:00:59,693 --> 00:01:01,927
on myslet jen,
když oni nesesílat

19
00:01:01,929 --> 00:01:03,695
všeobecná zkáza.

20
00:01:03,697 --> 00:01:07,933
Ten telepatickej vořech
musí zkazit každou srandu.

21
00:01:07,935 --> 00:01:10,102
Nemůžeš utéct mým
pronikavým očím, Kallužane.

22
00:01:17,143 --> 00:01:18,277
Ty nejsi Kallužan.

23
00:01:18,279 --> 00:01:20,412
Jak tě to napadlo, Draxi?

........