1
00:00:00,205 --> 00:00:03,136
Berou syntetiky, které
zajmou, na místo zvané Silo.

2
00:00:03,284 --> 00:00:07,089
Jdeme vás osvobodit.
Nikdo už vám neublíží.

3
00:00:07,329 --> 00:00:09,929
Přestaň se takhle chovat, přestaň!

4
00:00:10,050 --> 00:00:13,050
Neřekl jste mi, že chcete,
abych stvořila děti s vědomím.

5
00:00:13,329 --> 00:00:16,009
- Ahoj.
- Řekni mi, že jsi šťastná.

6
00:00:16,050 --> 00:00:18,969
Ze začátku to bylo super,
ale můžeš se v tom ztratit.

7
00:00:19,210 --> 00:00:23,207
- Tohle byla tvá šance, Nisko.
- Ne. Byla jejich.

8
00:00:23,363 --> 00:00:25,530
To je kód,
který dává syntetikům vědomí.

9
00:00:25,570 --> 00:00:27,210
Zjistila, jak nás probudit.

10
00:00:27,329 --> 00:00:30,329
- Nás všechny.
- My dva jsme partneři.

11
00:00:30,570 --> 00:00:33,489
Když nás honí, mučí,

12
00:00:33,609 --> 00:00:36,210
když máme šanci to vrátit,

13
00:00:36,250 --> 00:00:40,369
můžeme udělat jen to,
co nám přijde správné.

14
00:01:24,206 --> 00:01:28,235
Měl jsi pravdu, Maxie.
Vždycky jsi měl pravdu.

15
00:01:37,698 --> 00:01:41,012
<i>V anglických laboratořích
technologické firmy Qualie</i>

16
00:01:41,049 --> 00:01:43,341
<i>pracuje policie
na shromažďování důkazů.</i>

17
00:01:43,702 --> 00:01:45,125
<i>Nedošlo k oficiálnímu...</i>

18
00:01:51,070 --> 00:01:52,681
- Mats?
<i>- Jo, to jsem já.</i>

19
00:01:52,703 --> 00:01:54,180
<i>Jsi v pořádku? Kde jsi?</i>

20
00:01:54,212 --> 00:01:57,693
To nemůžu říct,
ale nic mi není. Je konec.

21
00:01:57,925 --> 00:02:00,486
<i>- Ublížili někomu?</i>
- Promiň, Mattie,

22
........