1
00:00:00,955 --> 00:00:03,886
Berou syntetiky, které
zajmou, na místo zvané Silo.

2
00:00:04,034 --> 00:00:07,839
Jdeme vás osvobodit.
Nikdo už vám neublíží.

3
00:00:08,079 --> 00:00:10,679
Přestaň se takhle chovat, přestaň!

4
00:00:10,800 --> 00:00:13,800
Neřekl jste mi, že chcete,
abych stvořila děti s vědomím.

5
00:00:14,079 --> 00:00:16,759
- Ahoj.
- Řekni mi, že jsi šťastná.

6
00:00:16,800 --> 00:00:19,719
Ze začátku to bylo super,
ale můžeš se v tom ztratit.

7
00:00:19,960 --> 00:00:23,957
- Tohle byla tvá šance, Nisko.
- Ne. Byla jejich.

8
00:00:24,113 --> 00:00:26,280
To je kód,
který dává syntetikům vědomí.

9
00:00:26,320 --> 00:00:27,960
Zjistila, jak nás probudit.

10
00:00:28,079 --> 00:00:31,079
- Nás všechny.
- My dva jsme partneři.

11
00:00:31,320 --> 00:00:34,239
Když nás honí, mučí,

12
00:00:34,359 --> 00:00:36,960
když máme šanci to vrátit,

13
00:00:37,000 --> 00:00:41,119
můžeme udělat jen to,
co nám přijde správné.

14
00:01:24,956 --> 00:01:28,985
Měl jsi pravdu, Maxie.
Vždycky jsi měl pravdu.

15
00:01:38,448 --> 00:01:41,762
<i>V anglických laboratořích
technologické firmy Qualie</i>

16
00:01:41,799 --> 00:01:44,091
<i>pracuje policie
na shromažďování důkazů.</i>

17
00:01:44,452 --> 00:01:45,875
<i>Nedošlo k oficiálnímu...</i>

18
00:01:51,820 --> 00:01:53,431
- Mats?
<i>- Jo, to jsem já.</i>

19
00:01:53,453 --> 00:01:54,930
<i>Jsi v pořádku? Kde jsi?</i>

20
00:01:54,962 --> 00:01:58,443
To nemůžu říct,
ale nic mi není. Je konec.

21
00:01:58,675 --> 00:02:01,236
<i>- Ublížili někomu?</i>
- Promiň, Mattie,

22
........