1
00:00:00,610 --> 00:00:04,110
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:04,510 --> 00:00:06,050
Dorazili jsme,

3
00:00:06,050 --> 00:00:08,850
ale naše cesta
teprve začínala.

4
00:00:08,960 --> 00:00:11,960
Bez Bena jsem
se ujala velení já.

5
00:00:12,070 --> 00:00:15,650
Mars se urputně bránil.

6
00:00:16,400 --> 00:00:18,520
Říká se, že věda
a víra k sobě nejdou.

7
00:00:18,520 --> 00:00:21,190
Otevři dveře!

8
00:00:21,190 --> 00:00:22,770
Pokud selžou, bude
mi jedno, kolik

9
00:00:22,770 --> 00:00:24,360
jste investoval.
Je mezi námi konec.

10
00:00:24,360 --> 00:00:25,770
Ale když
všechno říká,

11
00:00:25,770 --> 00:00:27,150
že jste už prohráli...

12
00:00:27,150 --> 00:00:30,270
Pokud selžou,
bude konec se všemi.

13
00:00:30,270 --> 00:00:33,360
Jediné, co můžete
dělat, je věřit.

14
00:00:33,360 --> 00:00:35,110
Ignorovali jsme
tenhle

15
00:00:35,110 --> 00:00:37,980
horizontální vstup,
protože je tam zával.

16
00:00:37,980 --> 00:00:41,610
Tak jsme udělali ještě
jeden skok do temnoty.

17
00:00:41,610 --> 00:00:44,270
Pomalu, pomalu.

18
00:00:44,270 --> 00:00:49,320
Doufali jsme, že na dně
propasti bude světlo.

19
00:00:49,320 --> 00:00:51,400
Nápad o propojení
zasypaného tunelu

20
00:00:51,440 --> 00:00:55,770
s tektonickou jeskyní je perfektní.

21
00:00:55,770 --> 00:00:57,820
Vypouštíme dóm.

22
00:00:57,820 --> 00:00:59,480
Vztyčili jsme vlajku.
........