1
00:00:49,007 --> 00:00:51,176
<i>Necítila jsem bolest.</i>

2
00:00:51,593 --> 00:00:55,597
<i>Nevnímala jsem čas.
Nechápala jsem, kde to jsem.</i>

3
00:00:56,515 --> 00:00:58,433
<i>Ale viděla jsem.</i>

4
00:00:58,976 --> 00:01:00,686
<i>Viděla jsem.</i>

5
00:01:02,020 --> 00:01:05,941
<i>Vzpomínám si, jak Homer,
Rachel a Scott křičeli mé jméno.</i>

6
00:01:06,525 --> 00:01:08,569
<i>Už se mnou nebyli.</i>

7
00:01:09,194 --> 00:01:13,574
<i>Díky té náhlé ztrátě jsem si
uvědomila, že podruhé v mém životě...</i>

8
00:01:14,992 --> 00:01:16,910
<i>jsem byla mrtvá.</i>

9
00:02:25,938 --> 00:02:29,358
Khatun... Já vidím.

10
00:02:29,441 --> 00:02:32,110
Ty jsi vždy viděla, mé dítě.

11
00:02:34,363 --> 00:02:36,698
Uklidni se a pojď ke mně.

12
00:02:48,710 --> 00:02:50,546
Neměla bych tady být.

13
00:02:50,546 --> 00:02:54,132
Nesmysl. Měla jsi tolik času.

14
00:02:54,758 --> 00:02:58,220
Podívej se na sebe,
teď je z tebe mladá žena.

15
00:02:59,513 --> 00:03:01,682
Je to omyl, Khatun.

16
00:03:01,765 --> 00:03:07,813
Když zůstaneš, už nebudeš trpět.
Veškerá bolest života bude pryč.

17
00:03:07,896 --> 00:03:10,607
Brzy si
nic z toho nebudeš pamatovat.

18
00:03:13,110 --> 00:03:15,112
Ale já nechci zapomenout.

19
00:03:15,112 --> 00:03:18,198
Jsou s ním v tom sklepě.
Nemůžu je tam nechat.

20
00:03:19,074 --> 00:03:22,286
Jsi zvláštní. Respektuji to.

21
00:03:25,706 --> 00:03:29,293
Ale s tím, jak se věci mají,
nikdy neunikneš.

22
00:03:35,841 --> 00:03:41,680
Všechna ta odvaha...
a plánování nestačí.

23
00:03:44,892 --> 00:03:46,602
Vidím, že máš hlad.
........