1
00:00:02,835 --> 00:00:05,026
Mami. Mami. Vstávej.

2
00:00:05,061 --> 00:00:06,561
Myslím, že mám infarkt.

3
00:00:06,596 --> 00:00:07,824
Nemáš infarkt.

4
00:00:07,859 --> 00:00:10,120
V hrudníku mi buší
a jsem kluzký od potu...

5
00:00:10,155 --> 00:00:11,976
klasické symptomy
koronární příhody.

6
00:00:12,011 --> 00:00:14,477
Udělal jsem špatný obchod
v mém burzovním klubu.

7
00:00:14,512 --> 00:00:16,318
Proto bankéři umírají ve čtyřiceti.

8
00:00:16,353 --> 00:00:18,694
Takže máš 28 let
do prvního infarktu.

9
00:00:18,729 --> 00:00:20,585
Běž si na to odpočinout.

10
00:00:23,989 --> 00:00:25,355
Mami.

11
00:00:25,857 --> 00:00:27,986
Zlato, co se děje?

12
00:00:28,021 --> 00:00:29,328
Měla jsem zase ten můj sen.

13
00:00:29,363 --> 00:00:32,191
Byla jsem na Titaniku,
tak jako ve filmu,

14
00:00:32,226 --> 00:00:34,592
ale byla jsem v posteli
se starým párem.

15
00:00:34,627 --> 00:00:35,606
Aha.

16
00:00:35,641 --> 00:00:37,059
Vlez si sem.

17
00:00:38,230 --> 00:00:39,899
Mami, jdu si zaběhat.

18
00:00:40,072 --> 00:00:41,270
Taylor...

19
00:00:41,305 --> 00:00:42,951
je 5:30 ráno!

20
00:00:42,986 --> 00:00:44,135
Je 06:25.

21
00:00:44,170 --> 00:00:46,575
Zase sis popletla
velkou a malou ručičku.

22
00:00:46,610 --> 00:00:48,017
Protože v mém pokoji je tma!

23
00:00:48,052 --> 00:00:49,960
Protože je 5:30!

24
........