1
00:00:15,470 --> 00:00:18,510
Jestli se ten chlap
nenaučí hrát, vyřídím ho.

2
00:00:19,190 --> 00:00:21,310
-Je to autista, Viv.
-To doufám.

3
00:00:21,870 --> 00:00:24,910
Ať se dovnitř vloupal kdokoliv,
něco musel odnést.

4
00:00:25,990 --> 00:00:27,590
Pro začátek naši důstojnost.

5
00:00:28,350 --> 00:00:31,630
Kvůli němu vypadáme,
jako když hledáme klíče od auta.

6
00:00:32,950 --> 00:00:36,790
-Ať je to kdokoliv, teď se nám směje.
-Samy to nevyřešíme, Viv.

7
00:00:38,190 --> 00:00:39,990
Musíme s tím obeznámit ostatní.

8
00:00:40,150 --> 00:00:44,430
To bych riskovala jen v případě, že
bych si byla jistá, že patří k nám.

9
00:00:46,470 --> 00:00:50,270
Teď nemohu popřít jen to,
že Patrick dostával informace,

10
00:00:50,470 --> 00:00:52,710
které znal jen někdo nám blízký.

11
00:00:59,030 --> 00:01:02,030
Ať se sem vrátil
pro cokoliv, víme, kdy to bylo.

12
00:01:03,110 --> 00:01:05,270
Musíme si ověřit,
kde byli naši chlapci.

13
00:01:07,670 --> 00:01:08,670
Začněte.

14
00:01:11,830 --> 00:01:12,830
Maclaren.

15
00:01:13,070 --> 00:01:17,230
Kdyby tušil, že se o něm takhle
bavíme, skončily bychom na ulici.

16
00:01:17,590 --> 00:01:23,470
-Tak koho byste radši? Millera?
-Spí s děvkama. Někdy s více.

17
00:01:23,670 --> 00:01:24,750
Kdo vám to řekl?

18
00:01:24,830 --> 00:01:27,790
On sám, když zapomněl,
kdo ho veze domů.

19
00:01:27,950 --> 00:01:31,630
-Kde byl Spike?
-Jsem kmotrou jeho dětí, Viv.

20
00:01:31,830 --> 00:01:35,430
Vždycky to někdo je.
Spike očistil Patrickovo alibi.

21
00:01:35,510 --> 00:01:37,910
A než jsme se nadáli,
Patrick unesl další oběť!

22
........