1
00:00:11,510 --> 00:00:19,430
<i>KAPITÁN BLOOD</i>

2
00:01:41,930 --> 00:01:45,600
Anglie - 1685

3
00:01:45,922 --> 00:01:52,260
Věrní synové Anglie.
Pryč s utlačovatelem! Do zbraně!

4
00:02:37,670 --> 00:02:40,230
Doktore Bloode!

5
00:02:43,270 --> 00:02:44,610
Kdo je to?

6
00:02:45,010 --> 00:02:47,770
To budete vědět líp,
když otevřete dveře.

7
00:02:47,850 --> 00:02:49,210
Já?

8
00:02:50,110 --> 00:02:53,310
Moje chyba. Když teď otevřu dveře.

9
00:02:54,790 --> 00:02:56,480
Otevřete, rychle!

10
00:02:59,890 --> 00:03:01,290
Proboha, není to to Jeremy Pitt?

11
00:03:01,360 --> 00:03:05,160
Váš přítel, Lord Gildoy, je raněný
na farme Andrewa Baynesa u řeky.

12
00:03:05,300 --> 00:03:07,790
- Zatracený blázen.
- Poslal mě pro vás. Neztrácejme čas.

13
00:03:07,870 --> 00:03:10,960
Jasně, nebudeme ztrácet ani chvilku,
ani mojí hlavu.

14
00:03:11,040 --> 00:03:13,090
Vejdi a odpočiň si,
než si přichystám věci.

15
00:03:13,170 --> 00:03:15,160
- Počkám tady.
- Jak si přeješ.

16
00:03:15,240 --> 00:03:17,330
Pojďme, pani Barlowová,
pomůžete mi obléci se.

17
00:03:20,040 --> 00:03:22,740
Jeremy, jaká byla bitva?

18
00:03:22,810 --> 00:03:24,910
Bitva? Skoro masakr!

19
00:03:24,980 --> 00:03:27,010
Co zmůžou palice proti kanónům?

20
00:03:27,080 --> 00:03:31,850
Pro případ, že by mě tato záležitost
zdržela déle, zalévejte moje pelargónie...

21
00:03:31,920 --> 00:03:33,950
obzvlášť ty za oknem ložnice.

22
00:03:34,020 --> 00:03:35,960
Pelargónie. Nechcete někdy dospět?

23
00:03:36,030 --> 00:03:38,820
Jeden by si myslel,
........