1
00:00:00,907 --> 00:00:04,000
<i>V minulých dílech jste viděli...</i>

2
00:00:07,496 --> 00:00:08,762
Ty jsi mu to řekla?

3
00:00:10,053 --> 00:00:12,253
- Pane bože!
- Moje nové já.

4
00:00:14,732 --> 00:00:18,184
Musíš ji zabít dřív,
než zabije ona mě.

5
00:00:18,282 --> 00:00:21,473
Tahle schopnost se mi líbí
a vím, že tobě taky, Nicku.

6
00:00:21,573 --> 00:00:23,181
- Přestaň!
- Nemůžu.

7
00:00:23,290 --> 00:00:25,969
Nepustím tě ven.
Tady je to pro tebe bezpečnější.

8
00:00:26,165 --> 00:00:27,416
A pro tebe taky.

9
00:00:29,901 --> 00:00:32,914
Zabil člověka,
nejušlechtilejší zvíře ze všech,

10
00:00:33,262 --> 00:00:37,576
a zabil ho dle zákona kyje a tesáku.
<i>Jack London, Volání divočiny</i>

11
00:00:38,478 --> 00:00:41,980
Čtyři stany, osm spacáků,
dvě sekery, týpí.

12
00:00:42,013 --> 00:00:45,034
- Přinesl jsem dřevo na oheň...
- To není třeba. - Sbíráme si ho sami.

13
00:00:45,094 --> 00:00:48,528
A teď je čas, abyste mi
odevzdali všechny telefony, iPady...

14
00:00:48,608 --> 00:00:51,288
Cokoli, co se strká do zásuvky
přijde sem do koše.

15
00:00:51,377 --> 00:00:55,107
- Odpojte se, hoši. Odevzdejte je.
- Pěknej pokus, Elliotte.

16
00:00:55,231 --> 00:00:59,283
Voda, lékárnička - máme, máme.
Jste připraveni vyrazit.

17
00:00:59,467 --> 00:01:02,080
Dobře, tak naskočte.

18
00:01:08,523 --> 00:01:10,968
Řekněte civilizaci sbohem.

19
00:01:18,167 --> 00:01:19,728
- Ahoj, Maggie.
- Ahoj, tati.

20
00:01:19,857 --> 00:01:21,275
Měj se, ségra.

21
00:01:21,465 --> 00:01:22,796
Měj se.

22
00:01:26,449 --> 00:01:30,229
........