1
00:00:02,940 --> 00:00:05,020
Zatiaľ sme v Príbehu života

2
00:00:05,020 --> 00:00:08,140
videli živočíchy čeliť
nástrahám detstva.

3
00:00:16,700 --> 00:00:19,500
Boli sme svedkami ich
vstupu do sveta dospelých.

4
00:00:22,941 --> 00:00:25,901
Teraz si musia nájsť domov.

5
00:00:28,141 --> 00:00:31,261
Niekde, kde môžu uspokojiť
životné potreby.

6
00:00:37,421 --> 00:00:39,421
Môže to byť útočisko pred nepriateľmi.

7
00:00:41,341 --> 00:00:43,501
A úkryt pre živlami.

8
00:00:44,861 --> 00:00:46,941
Bez vlastného miesta

9
00:00:46,941 --> 00:00:48,941
bude mať problémy prežiť.

10
00:01:10,622 --> 00:01:12,942
Na nekonečných pláňach Zambie

11
00:01:12,982 --> 00:01:17,582
je takéto krovie
veľkou zriedkavosťou.

12
00:01:20,702 --> 00:01:23,102
Je domovom svorky psov hyenovitých.

13
00:01:26,702 --> 00:01:29,662
Narodenie tucta drobných šteniat

14
00:01:29,742 --> 00:01:33,903
že svorka sa na istý čas,
musí vzdať kočovného života.

15
00:01:35,983 --> 00:01:39,743
Tu môžu svoje mladé ukryť
pred zrakom mnohých nepriateľov.

16
00:01:43,023 --> 00:01:47,103
Je obdobie sucha
a nedostatok potravy.

17
00:01:52,303 --> 00:01:54,783
Kedykoľvek odchádza
svorka na lov,

18
00:01:54,863 --> 00:01:57,423
jeden pes zostáva ako opatrovateľ.

19
00:02:01,743 --> 00:02:07,423
Pri ohrození bude budúcnosť
svorky závisieť na ňom.

20
00:02:24,784 --> 00:02:28,304
2,5 m dlhý pytón písmenkový
je na love.

21
00:02:36,624 --> 00:02:40,304
Ak by mohol prekvapivo zaútočiť,
ľahko uchytí mláďa.

22
00:02:40,384 --> 00:02:43,105
BRECHOT PSA

23
........