1
00:00:52,109 --> 00:00:54,600
- Víš, kam máme jít?
- Tady je to.

2
00:00:54,861 --> 00:00:56,984
- Bereme zavazadla?
- Jo.

3
00:01:01,368 --> 00:01:05,318
Let 92 do Miami, brána 1.

4
00:01:06,665 --> 00:01:11,208
Až projdete pasovou kontrolou,
jděte doprava.

5
00:01:11,461 --> 00:01:13,667
<i>Muchas gracias, por favor.</i>

6
00:01:13,922 --> 00:01:15,714
Ona umí anglicky.

7
00:01:15,924 --> 00:01:19,009
Nevím, proč pořád mluvíš
lámanou španělštinou.

8
00:01:19,260 --> 00:01:23,044
To je zdvořilost, Janet.
Jsme v jejich zemi.

9
00:01:29,979 --> 00:01:31,011
Mary Jenningsová?

10
00:01:31,272 --> 00:01:33,942
Tak se jmenuji.
Moc to neomílejte.

11
00:01:34,191 --> 00:01:35,983
- Nějaký problém?
- Pojďte se mnou.

12
00:01:36,236 --> 00:01:40,149
Promiňte, ale za chvíli
nám odlétá letadlo.

13
00:01:40,406 --> 00:01:43,491
Vy dvě počkáte tady.
Pojďte se mnou.

14
00:01:43,784 --> 00:01:46,489
Vážně, co je za problém?

15
00:01:46,746 --> 00:01:50,825
Nechci zmeškat ten let.
Mám slevu.

16
00:01:51,084 --> 00:01:54,535
- Říkají tomu zájezdová sleva.
- Tudy, prosím.

17
00:01:56,880 --> 00:02:00,629
Co se to tady kruci děje?

18
00:02:01,677 --> 00:02:05,626
<i>Počkat. Je to snad nějaká skrytá
Candid Camera?</i>

19
00:02:05,890 --> 00:02:08,131
- Kde je kamera?
- Drž hubu.

20
00:02:08,684 --> 00:02:10,059
Promiňte?

21
00:02:13,522 --> 00:02:18,516
Myslíš, že nevíme o tvým románku
s členem vlády?

22
00:02:19,778 --> 00:02:21,652
........