1
00:00:00,150 --> 00:00:01,720
V poslednom diely ste videli...

2
00:00:01,755 --> 00:00:04,281
Rhonda, zarezervuj mi
prvý let do Amsterdamu.

3
00:00:04,291 --> 00:00:05,759
Ostatní generálni manažéri
nesmú vedieť, kam mám namierené.

4
00:00:05,892 --> 00:00:08,020
Zaujímalo by nás, kde je Oscar.

5
00:00:08,030 --> 00:00:10,929
Oh, ide o zubný absces.

6
00:00:10,964 --> 00:00:13,431
- Klamala, nie?
- Až sa hory zelenali.

7
00:00:13,467 --> 00:00:15,266
Maxine, nikdy s tým
nebudem súhlasiť.

8
00:00:15,302 --> 00:00:17,168
Nuž, budeš nám tu chýbať.

9
00:00:17,204 --> 00:00:18,581
Moje dieťa by chcelo byť v tíme.

10
00:00:18,591 --> 00:00:20,079
Naozaj? Práve tu máme
niečo rozohrané...

11
00:00:20,089 --> 00:00:21,258
Nechajte ju hodiť pár nadhodov.

12
00:00:21,268 --> 00:00:22,821
Poďme, pozývam.

13
00:00:22,831 --> 00:00:24,778
Som zrelý akurát tak do postele, chlapi.

14
00:00:28,388 --> 00:00:29,580
Ale myslím, že ty by
si mohla ísť s nami.

15
00:00:29,590 --> 00:00:31,649
Keď už ma toľko prosíkaš, Tommy...

16
00:00:32,717 --> 00:00:35,316
- Musíme si dávať väčší pozor.
- Upokoj sa,

17
00:00:35,326 --> 00:00:37,430
nikomu nič nepoviem.
Hoci neviem prečo.

18
00:00:37,440 --> 00:00:40,890
- Ginny je už veľké dievča.
- Zvykla mať na stene zavesený tvoj plagát.

19
00:00:40,900 --> 00:00:43,486
48 hodín do deadlinu presunov

20
00:00:43,521 --> 00:00:45,382
V nasledujúcich 2 dňoch
sa vedenie tímov prvej ligy

21
00:00:45,392 --> 00:00:47,724
bude potiť tak intenzívne
ako hráči na ihrisku.

22
00:00:47,759 --> 00:00:49,525
Polka generálnych
manažérov úporne hľadá

........