1
00:00:35,452 --> 00:00:41,462
ŠPIÓNI ODVEDĽA

2
00:00:58,892 --> 00:01:02,852
Pracujem na oddelení ľudských zdrojov
alebo "OĽZ", ako tomu niektorí hovoria.

3
00:01:02,896 --> 00:01:05,186
V kancelárii mám plagát s nápisom

4
00:01:05,232 --> 00:01:08,492
"Zachovaj pokoj
a stiahni sa do svojho útočiska."

5
00:01:08,527 --> 00:01:12,237
Keď pocítim mierny stres
alebo extrémnu úzkosť,

6
00:01:12,281 --> 00:01:14,951
zavriem oči a predstavím si
moju slepú uličku,

7
00:01:14,992 --> 00:01:19,042
úžasnú manželku Karen
a našich dvoch synov Patricka a Mikeyho.

8
00:01:19,079 --> 00:01:23,119
Pretože to je miesto,
kde je vždy všetko v poriadku.

9
00:01:24,251 --> 00:01:25,501
Za každých okolností.

10
00:01:30,883 --> 00:01:31,763
Pred dvoma týždňami

11
00:01:31,800 --> 00:01:34,930
-Pá, Mikey! Pá, Patrick!
-Majte sa, chalani!

12
00:01:34,970 --> 00:01:36,720
Z tábora hneď pošlite sms.

13
00:01:36,763 --> 00:01:37,853
Dobre!

14
00:01:37,890 --> 00:01:40,020
Ak chytíte kliešťa, dajte ho do vrecúška

15
00:01:40,058 --> 00:01:42,348
a zapíšte dátum a čas. Urobím testy!

16
00:01:42,394 --> 00:01:45,864
Vymieňajte si ponožky, chalani!
Meňte si ponožky!

17
00:01:45,898 --> 00:01:47,478
Ľúbime vás! Budete nám chýbať!

18
00:01:47,524 --> 00:01:49,784
-Poriadne si to užite!
-Držte sa!

19
00:01:50,903 --> 00:01:51,993
Držte sa!

20
00:01:57,993 --> 00:02:00,253
Zdal sa ti šofér autobusu triezvy?

21
00:02:00,287 --> 00:02:02,957
Keď som si k nemu pričuchla,
čudne na mňa pozrel.

22
00:02:02,998 --> 00:02:04,748
Asi si ho zaskočila.

23
00:02:05,292 --> 00:02:06,792
........