1
00:00:25,980 --> 00:00:29,270
Ahoj. Jak se máš, lásko?
Pojď dál.

2
00:00:30,520 --> 00:00:33,350
Už jsem pro tebe
všechno připravila.

3
00:00:33,440 --> 00:00:35,600
Přesně tak, jak to máš rád.

4
00:00:35,690 --> 00:00:37,520
Ježiši. Dnes večer
je takové vedro.

5
00:00:37,600 --> 00:00:39,650
Jsi připraven?

6
00:00:40,350 --> 00:00:42,850
Chceš, abych hrála mrtvou?

7
00:00:42,940 --> 00:00:45,560
Chceš abych umřela, miláčku?

8
00:00:45,650 --> 00:00:49,060
Prosím, prosím,
nech mě pro tebe umřít.

9
00:01:12,190 --> 00:01:14,270
Proč jsi zavřel okna?

10
00:01:15,560 --> 00:01:17,600
Víš přece, že nekřičím.

11
00:01:20,230 --> 00:01:22,270
Co děláš, miláčku?

12
00:01:25,150 --> 00:01:27,230
Děje se něco?

13
00:01:34,150 --> 00:01:36,190
Co to je?

14
00:01:41,100 --> 00:01:43,400
To bolí!

15
00:01:44,190 --> 00:01:46,440
Slez ze mě! Ach, bože!

16
00:01:51,230 --> 00:01:53,440
Prosím, pomoc!

17
00:02:44,770 --> 00:02:47,020
<i>Co víte o tom vrahovi?</i>

18
00:02:47,100 --> 00:02:50,230
<i>Víme, že je to muž, ve věku asi...</i>

19
00:02:50,310 --> 00:02:54,060
<i>Existuje možnost, že se jedná
o více než jednoho vraha?</i>

20
00:02:54,150 --> 00:02:56,190
<i>Bez komentáře.</i>

21
00:02:57,940 --> 00:03:00,440
<i>- Mluvíte sebejistě.
- To ano.</i>

22
00:03:00,520 --> 00:03:03,940
<i>- Známe rasu vraha?
- Ne stoprocentně.</i>

23
00:03:04,020 --> 00:03:06,400
<i>Analyzujeme vzorky kůže,...</i>

24
........