1
00:00:41,824 --> 00:00:46,924
Přeložily Sarinka a Mummy
Do CZ: Honza Němeček * UniCorn

2
00:00:55,825 --> 00:00:59,469
DÍVKA VE VLAKU

3
00:01:03,520 --> 00:01:07,349
<i>Můj manžel mi říkával,
že mám bujnou fantazii.</i>

4
00:01:07,645 --> 00:01:09,882
<i>Nemohu si pomoct.</i>

5
00:01:09,883 --> 00:01:12,369
<i>Byli jste někdy ve vlaku</i>

6
00:01:12,370 --> 00:01:15,624
<i>a přemýšleli nad životy lidí,
kteří žijí u trati?</i>

7
00:01:15,625 --> 00:01:18,125
<i>Nad životy,
které jste nikdy neprožili.</i>

8
00:01:19,121 --> 00:01:21,721
<i>To jsou věci, které chci vědět.</i>

9
00:01:24,276 --> 00:01:26,984
<i>Dvakrát denně sedím
v třetím vozu zepředu,</i>

10
00:01:26,985 --> 00:01:30,339
<i>odkud mám perfektní výhled
na můj oblíbený dům.</i>

11
00:01:30,340 --> 00:01:32,986
<i>Beckettova ulice 15.</i>

12
00:01:40,506 --> 00:01:42,723
<i>Nevím, kdy to přesně začalo.</i>

13
00:01:42,824 --> 00:01:46,668
<i>Zřejmě jsem si jí začala
všímat tak před rokem</i>

14
00:01:46,830 --> 00:01:49,678
<i>a jak měsíce přibývaly,</i>

15
00:01:50,020 --> 00:01:52,520
<i>stala se pro mě důležitou.</i>

16
00:02:11,070 --> 00:02:13,670
<i>Už nejsem to děvče,
které jsem kdysi byla.</i>

17
00:02:14,071 --> 00:02:17,060
<i>Myslím, že lidé mi
to vidí na tváři.</i>

18
00:02:33,972 --> 00:02:36,072
<i>Ona je to, o co jsem přišla.</i>

19
00:02:37,210 --> 00:02:40,062
<i>Ona je vše, čím chci být.</i>

20
00:03:15,464 --> 00:03:17,764
<i>Představuji si, že je malířka.</i>

21
00:03:20,591 --> 00:03:24,976
<i>Je kreativní.
On je doktor a nebo architekt.</i>

22
00:03:30,272 --> 00:03:32,446
<i>On se pěkně usmívá.</i>

23
00:03:32,447 --> 00:03:34,747
........