1
00:01:04,835 --> 00:01:10,076
<i>Lidské populaci trvalo sto tisíc let,
než dosáhla miliardy.</i>

2
00:01:10,697 --> 00:01:13,446
<i>O dalších sto let později
už to byly dvě miliardy.</i>

3
00:01:13,471 --> 00:01:16,321
<i>O 50 let později to bylo dvakrát tolik.
Dvakrát tolik.</i>

4
00:01:16,346 --> 00:01:18,462
<i>V roce 1970 to byly čtyři miliardy.</i>

5
00:01:18,487 --> 00:01:21,430
<i>Nyní se populace blíží
k číslu osm miliard.</i>

6
00:01:21,455 --> 00:01:24,532
<i>Ničíme si podmínky
potřebné k životu.</i>

7
00:01:24,557 --> 00:01:27,150
<i>Každou globální nemoc
nebo nákazu lze dohledat</i>

8
00:01:27,175 --> 00:01:31,494
<i>až k přelidnění.
K lidskému přelidnění.</i>

9
00:01:31,519 --> 00:01:33,061
<i>Proč lidé nijak nejednali?</i>

10
00:01:33,086 --> 00:01:37,719
<i>Kácíme, zbavujeme se toho,
spotřebováváme a ničíme.</i>

11
00:01:37,744 --> 00:01:42,188
<i>Polovina druhů zvířat
na Zemi už vymřela.</i>

12
00:01:42,213 --> 00:01:45,135
<i>Vymřela.
A to jen za posledních 40 let.</i>

13
00:01:45,160 --> 00:01:47,643
<i>Napadáme naše životní prostředí.</i>

14
00:01:47,668 --> 00:01:52,106
<i>Dokud se nestane nějaká katastrofa,
nebudeme si toho všímat.</i>

15
00:01:52,131 --> 00:01:54,623
<i>Nic nezmění chování jako bolest.</i>

16
00:01:54,648 --> 00:01:56,638
<i>Bolest nás možná zachrání.</i>

17
00:01:56,671 --> 00:02:00,094
Přeložil: Bac

18
00:02:00,119 --> 00:02:03,497
www.neXtWeek.cz

19
00:02:03,522 --> 00:02:05,286
<i>Existuje jeden knoflík.</i>

20
00:02:07,165 --> 00:02:08,986
<i>Pokud jej zmáčknete,</i>

21
00:02:10,144 --> 00:02:12,553
<i>tak na Zemi zemře polovina lidí.</i>

22
00:02:13,818 --> 00:02:19,341
<i>Pokud to ale neuděláte,
lidská rasa do 100 let vyhyne.</i>

........