1
00:00:01,668 --> 00:00:03,253
V "Myšlenkách zločince" jste viděli...

2
00:00:03,253 --> 00:00:07,633
Povedlo se mi navýšit rozpočet
k přijetí nového agenta.

3
00:00:07,633 --> 00:00:09,176
To je úžasné.

4
00:00:09,176 --> 00:00:12,054
No, udělala jsem nabídku.
Odpověď čekám zítra.

5
00:00:12,054 --> 00:00:13,764
Držím si palce, aby zněla ano.

6
00:00:13,764 --> 00:00:17,392
Ale můžu ti říct, že ten agent
je v Úřadu skoro dvacet let,

7
00:00:17,392 --> 00:00:20,062
a že jsme se seznámili
u případu pro Interpol.

8
00:00:20,062 --> 00:00:22,272
- Stevene?
- To je snad vtip.

9
00:00:22,272 --> 00:00:25,234
Steven Walker. Jak se máš?

10
00:00:25,234 --> 00:00:28,028
Vítejte na palubě.

11
00:00:29,029 --> 00:00:31,823
Jsem vám moc vděčná za
pomoc při těch seminářích, Stevene.

12
00:00:31,823 --> 00:00:35,077
Ovšem. Kurs profilování
agenta Rossiho

13
00:00:35,077 --> 00:00:37,287
mě uchvátil, už když jsem
v Úřadu začínal.

14
00:00:37,287 --> 00:00:38,830
Dostal jste se tam první rok?

15
00:00:38,830 --> 00:00:42,000
O tom jsem nevěděla.
Já musela čekat až do třetího.

16
00:00:42,209 --> 00:00:45,379
- Zkoušky mi šly dobře.
- No tak, nemusíte být skromný.

17
00:00:45,379 --> 00:00:49,049
Víte, co jsem musela udělat, abych
vás z Programu BA dostala?

18
00:00:49,049 --> 00:00:51,593
- Máme štěstí, že tady jste.
- Vážím si toho.

19
00:00:51,593 --> 00:00:53,887
Agent Rossi byl mým učitelem,
když jsem nastoupil,

20
00:00:53,887 --> 00:00:55,764
tak jsem rád, že jsem u vás.

21
00:00:55,764 --> 00:00:58,100
Říká, že jste jedním
z nejtalentovanějších profilovačů,

22
00:00:58,100 --> 00:00:59,768
........