1
00:00:58,908 --> 00:01:02,262
překlad: kvakkv
www.NeXtWeek.cz

2
00:01:40,844 --> 00:01:42,451
Nádhera.

3
00:02:07,400 --> 00:02:11,333
- Povolali samotného římského papeže.
- Proč ne?

4
00:02:11,669 --> 00:02:14,013
Papež vám dluží peníze.

5
00:02:28,509 --> 00:02:30,000
Kdo je tam?

6
00:02:30,020 --> 00:02:32,400
Přestaňte! Všichni víte, že byl tyran!

7
00:02:32,401 --> 00:02:34,668
Zničil každého, kdo se
mu připletl do cesty!

8
00:02:34,693 --> 00:02:36,920
- Kdo je tam!?
- Přestaňte předstírat!

9
00:02:36,921 --> 00:02:40,604
- Víte, co byl! Netvor!
- Lháři!

10
00:02:41,936 --> 00:02:43,154
Lháři!

11
00:02:43,178 --> 00:02:46,600
Byl to chamtivec, měli byste slavit!

12
00:03:03,962 --> 00:03:09,458
Co lidé dluží Giovannimu de' Medici

13
00:03:10,319 --> 00:03:13,819
nemohou nikdy splatit zlatem.

14
00:03:14,351 --> 00:03:19,090
Pán požehnal jeho rodině
velkým bohatstvím.

15
00:03:19,651 --> 00:03:22,487
Přesto nejednal z chamtivosti,

16
00:03:22,607 --> 00:03:24,639
ale z přesvědčení.

17
00:03:24,640 --> 00:03:26,637
Z přesvědčení, že

18
00:03:26,757 --> 00:03:30,480
bohatství by nemělo být
hromaděno pár lidmi,

19
00:03:30,914 --> 00:03:32,778
ale využíváno,

20
00:03:33,000 --> 00:03:35,405
aby zajistilo mnohé.

21
00:03:36,160 --> 00:03:40,695
Že moc nebude použita
pro obohacení silných,

22
00:03:40,815 --> 00:03:44,303
ale k pozvednutí slabých.

23
00:04:12,983 --> 00:04:14,987
Dáš si víno?

........