1
00:00:08,360 --> 00:00:13,120
Volali mi z belgickej polície.

2
00:00:14,160 --> 00:00:19,480
Ak Vera zvíťazí, všetci zvíťazíme. Musíme
jej poskytnúť všetko, čo potrebuje.

3
00:00:19,640 --> 00:00:22,920
- Buď rád, že si o všetko prišiel.
- Ako to myslíš?

4
00:00:23,080 --> 00:00:29,400
Prvýkrát vo svojom živote máš
šancu dokázať niečo veľké.

5
00:00:31,400 --> 00:00:33,800
Rudi!

6
00:00:35,280 --> 00:00:40,280
- Ale ja chcem nájsť Jesperovho vraha.
- Ak by si chcel, už by si ho našiel...

7
00:00:40,440 --> 00:00:45,640
- Možno nie som policajt, za ktorého ma považuješ.
- Tak kto si? - Pracujem pre niekoho iného.

8
00:00:45,800 --> 00:00:51,080
Každý z nás, keď stojí pri kameni rozmýšľa,
čo by chcel.

9
00:00:51,240 --> 00:00:56,480
- Ty vieš dátum.
- Nie. Stigove poznámky som vyhodila.

10
00:00:56,640 --> 00:00:59,320
Vyhodila si ich, lebo ich už nepotrebuješ.

11
00:00:59,480 --> 00:01:06,320
Linnea sa mi uzdraví. Pre mňa to bude zázrak.
Nedovolím nikomu, aby tomu zabránil.

12
00:01:06,480 --> 00:01:10,040
Ty hlúpaňa! Nikto nepríde skrátka!

13
00:01:13,480 --> 00:01:16,320
Útes. Ty choď rovno.

14
00:01:18,560 --> 00:01:24,200
- Nie je to nebezpečné?
- Nič nie je nebezpečné.

15
00:01:24,360 --> 00:01:30,880
Som pripravená ísť. Ku skale.
Viem, čo mám robiť.

16
00:01:32,760 --> 00:01:35,680
Už ďalej nemôžem!

17
00:01:35,840 --> 00:01:41,240
Rudi Malm... nezabil Jespera Wallina.

18
00:01:41,400 --> 00:01:46,560
- Ako to môžete vedieť?
- Pretože viem, kto to urobil.

19
00:01:52,680 --> 00:01:57,400
<i>To čo nás desí, nie je naša slabosť.</i>

20
00:01:57,560 --> 00:02:02,920
<i>Desí nás naša sila, naša moc.</i>

21
00:02:03,080 --> 00:02:08,520
<i>To čo nás desí nie je temnota v nás,</i>
<i>ale svetlo.</i>

22
00:02:08,680 --> 00:02:16,560
<i>Naša budúcnosť závisí od toho</i>
<i>či ho v sebe objavíme.</i>
........