1
00:00:40,795 --> 00:00:43,295
Copak nepodléháme stejným nemocem,

2
00:00:43,378 --> 00:00:46,670
necítíme v zímě stejnou zimu
a v létě stejné teplo?

3
00:00:46,753 --> 00:00:49,336
Neteče z nás krev, když nás probodnete?

4
00:00:49,420 --> 00:00:52,670
Nemáme radost, když nám polichotíte?

5
00:00:52,753 --> 00:00:54,878
THE JEWS / ŽIDÉ
přeložil Sizok

6
00:00:54,961 --> 00:00:58,503
Jestli se vám ve všem ostatním podobáme,

7
00:00:58,586 --> 00:01:01,086
tak i v tom se vám chceme vyrovnat.

8
00:01:13,003 --> 00:01:14,795
- Komu?
- Felixi.

9
00:01:14,878 --> 00:01:17,253
- Skvělá role.
- Díky.

10
00:01:32,085 --> 00:01:33,253
Dobrý večer.

11
00:01:33,961 --> 00:01:35,003
Dobrý večer.

12
00:01:35,086 --> 00:01:37,753
Rád vás vidím!

13
00:01:38,586 --> 00:01:39,628
Děkuji.

14
00:01:40,836 --> 00:01:42,086
Výborná hra.

15
00:01:42,628 --> 00:01:44,711
- Viděl jste ji?
- Ano.

16
00:01:46,378 --> 00:01:49,170
Sice jsem všemu nerozuměl, ale skvělá.

17
00:01:50,086 --> 00:01:51,336
Díky.

18
00:01:51,670 --> 00:01:54,836
Můžu vám zaplatit jednoho drinka?

19
00:01:59,545 --> 00:02:02,503
- Dobře.
- Co to bude?

20
00:02:03,628 --> 00:02:05,003
Cola light.

21
00:02:06,920 --> 00:02:09,170
Colu light a skotskou, prosím.

22
00:02:11,920 --> 00:02:13,378
Alkohol nepijete?

23
00:02:13,878 --> 00:02:15,420
Ne, je mi líto.

24
00:02:15,503 --> 00:02:16,753
........